Del 23 – Vad är UBI?

Under sommaren har jag registrerat mig på både Manna och Swift vilka är UBI (Universal Basic Income). Det är intressanta projekt då målet är att ge alla människor en grundläggande inkomst (om än väldigt låg i våra ögon). Att förklara UBI för någon som inte är insatt i kryptovalutor är inte helt lätt så jag väljer att göra en liten intervju med en vän som är mer insatt i kryptovalutor än mig – och även varit registrerad på UBI betydligt längre än mig. Hoppas denna lilla miniintervju kan locka fler att registrera sig för UBI. Det är trots allt gratis inkomst – men det är just det som många vänder sig emot.

UBI – Vad innebär det i korthet för den som tar del av det?
UBI – universal basic income (allmän basinkomst) – är just det: en villkorslös inkomst som alla kan få oavsett deras ställning i samhället, sysselsättning, inkomstnivå, ålder, hälsa eller andra faktorer.
Egen kommentar: De UBI jag är med i kräver att man har tillgång till mailadress och telefonnummer. Den ena även att man har ID-kort. Så den är villkorslös – om man uppfyller inträdeskraven.

 

Kan vem som helst skapa UBI och på så sätt ”ge bort gratis pengar” till alla?
Ja, varför inte. Det är ju inte förbjudet att dela ut pengar till andra.
Egen kommentar:  Jag håller med om att alla kan skapa kryptovaluta och därmed själv välja hur valutan ska distribueras och vad som krävs för att få den. Däremot är det alltid mottagarna som sätter värdet. En enhet kommer vara värd vad andra är beredda att betala för dessa enheter. Antingen via ett direkt värde eller förväntat framtida värde.

 

Är du medlem i någon UBI?
Jag är medlem i två basinkomst-projekt som är baserade på kriptovalutor. En heter MANNA och den andra SWIFT. Båda betalar en viss summa varje veck. Inom SWIFT är den summan fixad i SWIFT, medan inom MANNA varierar den en vecka till vecka beroende på antalet medlemmar. När Sverige inför basinkomst för alla sina invånare med personnumer, kommer jag definitivt vara med i den också. :-)
Egen kommentar: Jag gick själv med i SWIFT för några dagar sedan. Så jag är även med i bägge dessa.

 

Vad skiljer medborgarlön mot UBI?
Medborgarlön är en statlig basinkomst för alla medborgare eller alla invånare. UBI kan vara begränsad till ett visst geografiskt område (en stad, en delstat osv.) eller vara helt gränslös, dvs. att människor från olika länder kan vara med. Medborgarlön är finansierad av staten, medan UBI kan vara finansierade av privata aktörer, forskningsinstitutioner, välgörenhetsorganisationer, kyrkor, lokala myndigheter osv.
Egen kommentar: Jag tror att det är lättare med UBI eftersom staten har så många parametrar att förhålla sig till. Oavsett väg så kommer stark kritik om orättvist system.

 

Vad är största fördelen med UBI om man ser det internationellt?

Att vi minskar de extrema ekonomiska ojämlikheterna mellan världsdelar och mellan de rikaste och de fattigaste. Att ca. 80 personer äger lika mycket tillgångar som halva mänskligheten är helt sjukt, tycker jag. Om alla människor kan få lika mycket resurser att leva på, kommer vi ha en mer human och solidarisk global civilisation.
Egen kommentar: Hur UBI skulle påverka samhället har jag svårt att helt greppa. Däremot har jag sett hur mycket någon dollar kan göra skillnad för människor i länder där inkomsterna är extremt mycket lägre än i Sverige. Kan UBI motverka dessa skillnader vore det självklart en fördel.

 

Vad finns det för nackdelar med UBI?
En vanlig kritik mot UBI är att människor kommer att sluta arbeta och delta i samhället och kommer bara äta, dricka och spela spel eller titta på TV hela dagar. Det tycker jag inte kommer att hända. De som bara vill äta, dricka och titta på TV istället för att bidra till samhället, gör det oavsett om de får någon UBI eller inte.

De flesta människor är kreativa och aktiva varelser, som vill ha mening i sitt liv, vill bidra till hela samhällets nytta, och vill känna sig stolta över de saker som de skapar och bidrar med. UBI kommer att befria människor för att bidra ännu mer, inte mindre. På det sättet kan UBI ha stora positiva effekter för hela ekonomin, eftersom fler kommer att ha råd att spendera pengar, men också ha tid och energi att arbeta mer och våga satsa på att driva eget eller arbeta med något som de själva älskar att göra.
Egen kommentar: I dagsläget är det extremt stor skillnad mellan UBI och medborgarlön. I Finland genomfördes ett prov med medborgarlön för 2000 personer. De fick då ca 560 euro i månaden. De UBI som verkar vara störst inom kryptovalutor ger ett par kronor i månaden. Samtidigt är jag försiktigt positiv för dessa får ses som experimentella. Lyckas det kan  ju nästa steg tas, och nästa steg osv.

 

Mer om blockchain-baserade UBI-projekt kan ni läsa här:
https://medium.com/@bonnumnetwork/4-blockchain-projects-working-to-solve-basic-income-and-why-we-are-creating-something-different-a6f10c906c27
https://basicincome.org/topic/blockchain/
https://www.usv.com/blog/an-overview-of-blockchain-based-universal-basic-income-projects
www.swiftdemand.comwww.mannabase.comwww.joincircles.net