Auktionerade Bitcoins köptes till överpris

När Kronofogden under hösten 2017 för första gången auktionerade ut Bitcoins fick detta stor medial uppmärksamhet. Högsta budet var på mer än 50% över marknadsvärdet – vilket kan bero på att köparen ville vara säker på att få ”vita” Bitcoins.

En nackdel med digitala valutor är att tillgångar kan hållas ”osynliga”. Det är därmed inget som varken Skatteverket eller Kronofogden kan ta del av. Ett problem som Kronofogden har utrett under längre tid då man sett att kriminella gömt undan kapital istället för att betala skatteskulder och skulder till Kronofogden. Under hösten 2017 kunde i alla fall ett första steg tas genom att Kronofogden fick möjligheten att utmäta 0,6 enheter av Bitcoin från ett företag.

Första utmätningen av Bitcoins

Det var när Kronofogden skulle genomföra en utmätning av ett företag i Västsverige som företagaren berättade att de hade tillgångar i Bitcoins. Att utmätningen av den digitala valutan kunde ske berodde alltså på att företagen valde att samarbeta och visa upp tillgångarna.

Utmätningen kunde ske på 0,6 enhet av Bitcoin vilket värderades till ca 27 600 kr, beroende på dagskurs. Kronofogden skulle kunna sålt enheterna via handelsplatser och därefter tagit ut pengarna för att kunna minska skulderna. Men enligt dem finns inte någon ”kvalitetssäkrad infrastruktur” som kan användas för försäljning av dessa valutor. Av den anledningen valde de istället att auktionera ut dem. Ett beslut som skulle visa sig vara mycket lönsamt för gäldenären.

Kraftigt överpris

När auktionen var över låg det högsta budet på 43 000 kr. Det var alltså flera som valt att buda högt över marknadsvärdet och utifrån att marknadsvärdet var 27 600 var det ett överpris på drygt 50 %. Till TT säger Max Wallenberg från Kronofogden att han inte har någon aning om varför någon är villig att betala så pass mycket över gällande marknadspris. Till DI Digital säger däremot Bitcoin-entreprenören, Ludvig Öberg, att det kan finnas logiska förklaringar.

För det första kan det handla om att få publicitet. Köpet har uppmärksammats av bland annat Affärsvärlden, Dagens Industri och NyTeknik. Däremot är det ingen av tidningarna som än så länge uppgett namnet på köparen.

För det andra kan det handla om att köparen vill vara helt säker på att dessa Bitcoins är ”vita”. Köparen kan ha ett stort intresse för Bitcoins men vill inte få dessa från kriminella som vill tvätta pengar. Alternativt uppskattas den säkra överföring som Kronofogden erbjuder. Att köpa Bitcoins från staten är därmed det säkraste sättet. Att dessa fördelar skulle resultera i ett pris över 50% mer än marknadsvärdet var det nog få som trodde.

Kronofogden är nöjd

Max Wallenberg på Kronofogden kommenterade försäljningen med positiva ordalag och anser att utmätning av digitala valutor är något som de kommer att försöka fortsätta med.

”Vi lever i en alltmer digital tid och då måste vi som myndighet anpassa oss och leta efter tillgångar där de finns”