Binance lanserar margin trading

Världens största börs för kryptovalutor, Binance, har precis lanserat version två av sin plattform. I och med den nya plattformen lanserar även Binance margin trading officiellt för alla kunder bosatta i giltiga jurisdiktioner.

Tidigare kunde enbart utvalda användare testa den nya produkten men nu är funktionaliteten som sagt släppt till den breda massan.

Initialt kan man handla med upp till 3x leverage, men Binances plan är att gradvis röra sig mot upp till 20x leverage.

I skrivande stund kan man handla följande tradingpar med leverage hos Binance:

  • BTC/USDT
  • ETH/USDT
  • BNB/USDT
  • XRP/USDT
  • TRX/USDT
  • BNB/BTC
  • ETH/BTC
  • XRP/BTC
  • TRX/BTC

Vad är margin trading?

Margin trading, även känt som leveraged trading, innebär att man lånar kapital av andra aktörer (kan vara från utlånare eller direkt från en börs) för att handla med större kapital än det kapital man själv besitter.

Margin trading möjliggör även för att man kan satsa på att en kryptovaluta skall gå ner i värde, det vill säga att ”shorta” eller att ”blanka”.

Om man tror på att en valuta skall gå upp i värde är man ”long” och tror man att en valuta skall gå ner i värde är man ”short”.

Margin trading av kryptovalutor fick ett enormt uppsving i omsatt volym under björnmarknaden 2018 och den mest kända plattformen för margin trading, BitMex, är en av världens största kryptovalutabörser räknat till volym. Till skillnad från Binance så erbjuder BitMex upp till 100x leverage, vilket har gjort BitMex tämligen ökänt på kryptomarknaden.

Risker med margin trading

Att handla med margin/leverage är tämligen annorlunda jämfört med vanlig trading. Med vanlig trading så kan din position aldrig stängas ner av en börs då den aldrig kan bli likviderad. Vid margin/leverage trading så kommer dock börsen stänga ner och likvidera din position då den når en position där det uppstår risk för de utlånade pengarna du lånat.

Du kan med andra ord bli av med hela din insats för att sedan se priset reversera och vända i en helt annan riktning. Margin trading är generellt en mycket riskfylld proposition om man inte använder sig av adekvat riskhantering.

Avgifter fungerar även tämligen annorlunda än vanlig trading då man handlar med andras pengar. Vid vanlig trading tas en fast avgift på beloppet medan vid margin trading så betalar man oftast en underhållsavgift eller ränta på de pengar man lånar. Denna avgift kan ibland vara av betydande storlek (framförallt hos BitMex) så det gäller att tänka på detta.

Hos Binance betalar man 0,02 % i daglig ränta på samtliga tradingpar förutom BNB som har en daglig ränta på 0,10 %.