Bitcoin fortsätter sin klättring uppåt

Efter en tids nedgång har Bitcoin under den senaste tiden börjat öka värde igen. Nu menar Raoul Pal, vd för bolaget Global Macro Investor, att möjligheten för att BTC når nivåer om 40 000 dollar eller till och med en miljon dollar har ökat dramatiskt. Detta efter att värdet på kryptovalutan nått nivån 10 000 dollar.

Han menar att vad som än händer framöver har möjligheten till betydligt högre prisnivåer i framtiden nu ökat dramatiskt. Detta tack vare det viktiga tekniska genombrott som idag skedde.

Det är förstås skyhöga prisnivåer för Bitcoin som Pal presenterar. Men faktum är att dessa är i linje med liknande fynd som har gjorts av PlanB, skaparen av en prognosmodell för priset på Bitcoin. Pal refererar också till de fynd som har gjorts med hjälp av denna modell, där BTC ges ett värde på 288 000 dollar mellan år 2020 och 20204. Potentiellt ska dessutom denna siffra som mest kunna fördubblas.

Redan under gårdagen överraskade Bitcoin genom att ta sig tillbaka till en femsiffrig nivå. Detta efter att på veckolig basis ha ökat med omkring 35 %.

I skrivande stund har dock värdet på BTC sjunkit tillbaka till 9 865,01 dollar (motsvarande 96 324,33 svenska kronor).

Källa: Cointelegraph