Bitcoin-priset når ny höjd – tar sats mot 60 000 dollar

Priset på Bitcoin steg nyligen för första gången till 57 000 dollar. Uppgången ledde även till att flera andra kryptovalutor drogs med i rallyt. Sedan dess har priset backat tillbaka något men förutsättningarna tycks fortfarande goda för en fortsatt uppgång i närtid.

I skrivande stund ligger priset på en Bitcoin (BTC) på 55 891,60 dollar. Det innebär att Bitcoin-priset har sjunkit tillbaka en aning sedan den senaste toppen. Men det finns goda skäl att tro att denna lilla tillbakagång är högst tillfällig och att en ny rusning upp mot 60 000 dollar kan vara på väg att ske.

Vad vet vi egentligen om den senaste tidens Bitcoin-rallyn?

Detta vet vi i dagsläget om Bitcoin-prisets utveckling den senaste tiden:

  • Priset på BTC nådde fredagen den 19 februari en ny högstanivå på 57 492 dollar. Innan det rally som ledde fram till denna ny höjd låg kryptovalutan på omkring 51 600 dollar.
  • Bitcoin avslutade fjolåret (2020) strax under 29 000 dollar. Detta efter att ha ökat i värde med mer än 300 % under de 12 månaderna fram till årsskiftet. Därefter har ett nytt rally ägt rum under de senaste två månaderna, och som ett resultat av detta har värdet på Bitcoin ökat med hela 95,4 % på knappt två månader. Det innebär att BTC-priset har närmast fördubblats sedan årsskiftet.
  • Vissa tillskriver den starka prisutvecklingen det faktum att köpare av kryptovalutan försöker att hedga sig mot den stigande inflationen. Detta samtidigt som centralbankerna fortsätter att trycka pengar och världens regeringar hejdlöst sprider pengar omkring sig i pandemins namn.
  • Den senaste uppgången i Bitcoin-priset kan kopplas till att Tesla tidigare i februari tillkännagav att man hade köpt BTC till ett värde av 1,5 miljarder dollar.
  • Bitcoin-rallyt har dragit med sig kryptovalutan Ethereum som även den har nått en ny högstanivå över 2 000 dollar.

Källa: Coindesk