Bitcoin som skydd mot ett globalt handelskrig?

Få har säkert missat att handelskriget mellan USA och Kina har trappats upp till helt nya nivåer.

För drygt en vecka sedan gick USA:s president Donald Trump ut med nyheten att man inför ytterligare tullar på 10% på de återstående Kinesiska importprodukter (värderade till 300 miljarder dollar) som ännu inte varit tullbelagda. Numera är i princip alla olika typer av produkter som importeras från Kina till USA tullbelagda i varierande grad.

Kinas svar blev ett totalstopp av import av amerikanska jordbruksprodukter och ett relativt oväntat beslut att devalvera den kinesiska valutan, yuan. Det är första gången på ett årtionde som yuanen har en så låg referensränta mot dollarn som den just nu har. I början av veckan handlades yuan dessutom till den lägsta nivån mot USA-dollarn sedan 2010.

Bitcoins roll – en möjlig ”safe haven”?

Bitcoin befinner sig i en tämligen unik position i detta pågående globala handelskrig. I samma veva som yuan devalveras och USA går i liknande planer kan Bitcoin agera som ett ”safe haven” eller en värdebestående hedge mot fiatvalutor som snabbt sjunker i värde.

Bitcoin är som bekant en deflatorisk valuta med en hårdbegränsad cirkulation på 21 miljoner mynt. När de 21 miljoner mynten är framtagna så kan ingen ta fram fler – en radikal skillnad mot diverse fiatvalutor som trycks upp i en alltmer raskare takt.

På senare tid har Bitcoins dominans bland kryptovalutor skjutit i höjden igen och utgör i skrivande stund nästintill 70% av den totala marknadskapitaliseringen för samtliga kryptovalutor. Senast Bitcoins dominans var så här hög var i april 2017, det vill säga mer än två år sedan.

Många kryptoanalytiker menar att Bitcoins ökande dominans beror på det rådande handelskriget mellan USA och Kina, där investerare flyr tillgångar värderade i dollar och yuan i favör för BTC. I takt med att alltmer kapital flödar till Bitcoin säljer även innehavare av andra kryptovalutor sina innehav för att följa trenden i hopp om att BTC skall öka mer än altcoins.

Utöver det pågående handelskriget finns det även en omfattande oro för att en ny recession skall sätta igång inom en relativt snar framtid. Guld och silver har traditionellt varit en ”safe haven” under recessioner och många analytiker tror att Bitcoin (som ofta benämns som digitalt guld) kan bli ett säkert kort för att behålla värdet på sitt kapital under tiden ekonomin är i recession och fiatvalutor tappar i värde.