Bitcoin-tvätt utgör färre än en procent av alla transaktioner

Enligt en ny rapport från Bitcoin-analysteamet FDD och Ellicit, ett företag verksamt inom kriminalteknik, involverar mindre än en procent av alla Bitcoin-transaktioner penningtvätt.

Rapporten, som skrivits för att analysera pengaflödet och faran med penningtvätt, har indikerat att penningtvätt inte är i närheten av ett så stort problem som vissa kritiker till kryptovalutor tror. Av rapporten framgår följande:

“Mängden observerad Bitcoin-tvätt är liten och darknet-marknadsplatser såsom Silk Road och AlphaBay är generellt sett källor till nästan alla illegala Bitcoin-mynt som har tvättats med hjälp av konverteringstjänster.”

Rapporten indikerar även att den stora massan av illegala transaktioner med Bitcoin processades i Europa, där mer än fem gånger så många illegala transaktioner utfördes som i Nordamerika.

Processerna för att förhindra penningtvätt måste förbättras

I rapporten föreslås att det bästa sättet att motverka sådan illegal aktivitet är genom strängare lagstiftning mot penningtvätt. Rapporten hävdar att det enda sättet att hantera illegala transaktioner är genom att “Finansmyndigheter i alla jurisdiktioner ökar arbetet mot penningtvätt”.

Källa: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-laundering-less-than-one-percent-of-all-transactions