Bitcoinpriset åter på 9 000 dollar och Loom ökar med 45% när ERC20-tokens hjälper marknaden

Bitcoin har under dagen förblivit i trakten kring 9 100 dollar och inte rört sig kraftigt varken uppåt eller nedåt. ERC20-tokens baserade på Ethereums nätverk, såsom EOS, Loom, Stratis och WanChain, har gått starkt och har bidragit till att kryptomarknadens värde har ökat med 13 miljarder dollar.

Tokens fortsätter att prestera väl

Under de senaste två veckorna, sedan mitten av april, har tokens fortsatt att gå kraftigt framåt i jämförelse med såväl bitcoin som den amerikanska dollarn. Under de senaste 24 timmarna har Loom, Stratis, EOS och WanCoin stadigt gått upp mellan 5 och 45 procent, och har därmed lett fram till att kryptomarknadens totala marknadsvärde nu ligger på 426 miljarder dollar, vilket motsvarar en ökning på 13 miljarder dollar.

Loom ökade i värde med hela 45 procent över en natt, främst tack vare Binances integration av LOOM. Binance är världens största handelssajt för kryptovaluta. Loom är en blockchain-plattform baserad på Ethereum, vilken har stöd för distribuering av storskaliga spel och sociala medieplattformar i form av decentraliserade applikationer.

Looms utvecklarteam kallar Looms blockchain-nätverk för ett protokoll som kan hantera stora transaktionsvolymer till följd av utgående transaktioner av storskaliga decentraliserade applikationer. Coinbases medgrundare Fred Ehrasm har tidigare förklarat att Ethereums skalbarhet behöver öka hundrafalt för att kunna stödja decentraliserade applikationer med miljontals aktiva användare.

“Detta är svåra datavetenskaps- och spelteori-problem. De flesta av dessa har inte tidigare lösts. Att beräkna slutförandet kan vara svårt och bli väldigt missvisande. Stora appar kan inte köras uteslutande på kedjan och kommer sannolikt aldrig att göra detta. De behöver lösningar för skalbarhet utanför kedjan. Även om det är svårt att tillförlitligt göra en uppskattning när förbättringar av skalbarheten kombineras, är det troligt att vi skulle kunna se en 100x förbättring mot slutet av 2018, vilket skulle möjliggöra en app med 1-10 miljoner användare“, skrev Ehrsam.

För att Loom ska lyckas med sitt uppdrag att möjliggöra Twitter-liknande appar på blockkedjan, kommer man behöva uppvisa en 100-faldig förbättring jämfört med Ethereum vad gäller skalbarhet och flexibilitet. Så här långt har appar som koddelningssajten EthFiddle, den decentraliserade applikations-kodningsplattformen CryptoZombies och token-intjänandeplattformen DelegateCall allesammans baserats på Loom.

På kort sikt är det osannolikt att Loom bibehåller sitt momentum på den nuvarande nivån, eftersom den stod för en massiv ökning av värde tack vare Binances integration. Ofta tenderar priset på tokens att falla stort efter att ha listats på Binance, vilket bland annat varit fallet med Golem och Storm.

Bitcoins trend

Efter att ha prövat stödet vid 9 800 dollar förra veckan, har bitcoin haft svårt att studsa tillbaka över 9 500 dollar. Om volymerna på de stora handelssajterna fortsätter att vara intakta, är det möjligt att bitcoin närmar sig 10 000 dollar, särskilt om den dominanta kryptovalutan kan hitta en stabilitet i regionen kring 9 500 dollar.

Källa: https://www.ccn.com/bitcoin-remains-at-9100-and-loom-surges-45-sending-crypto-market-to-426-billion/