Bitcoins värde har mångdubblats på fem år

Priset på Bitcoin går som bekant upp och ner. Men få känner förmodligen till att kryptovalutans värde har ökat med hela 3 300 % under de senaste fem åren. För fem år sedan kunde BTC handlas till blott 200 dollar medan dess pris idag ligger på omkring 6 800 dollar. Priset är med andra ord nu 34 gånger högre än 2015.

Detta är förstås ganska anmärkningsvärda siffror, inte minst med tanke på de nedgångar som Bitcoin har haft de senaste åren. Men vad betyder då detta för framtiden – hur kan vi förvänta oss att värdet på BTC utvecklar sig under de kommande fem åren? Analytikern Michael Van de Poppe delade nyligen med sig av sina tankar kring detta på Twitter. Van de Poppe menar att priset på Bitcoin kommer att vara högre om fem år, d.v.s. under 2025.

Med det sagt är det viktigt att sätta saker och ting i perspektiv. Som en av Van de Poppes följare på Twitter pekade ut, var en Bitcoin värd hela 19 000 dollar för bara två och ett halv år sedan. Jämför man med den nivån har BTC backat med nästan två tredjedelar. Huruvida man är nöjd eller inte med dagskursen beror därmed till stor del på när man har gått in i valutan.

Mycket kan också hända på fem år. Huruvida Bitcoin är värt mångdubbelt mer år 2025 eller inte återstår såklart att se. Kursen kan även sjunka hela vägen ner till noll, men det känns just nu mer troligt att så inte blir fallet utan att den istället ökar.

Källa: Bitcoinist