Därför begränsar tekniken bakom Bitcoin dess utveckling

Kommer Bitcoin att växa och bli ett allmänt betalningsalternativ? Nej, dess teknik begränsar dess framväxt. Det menar i alla fall en analytiker på Commerzbank som studerat kryptovalutans möjlighet till expansion, något som Affärsvärlden var först med att rapportera om.

Kortfattat menar analytikern att digitala valutor har en plats i världsekonomin men att det i så fall kommer att ske med en viss kontroll av olika centralbanker. Den utvecklingen skulle däremot gå emot ett av de tydliga målen med Bitcoin. Valutan växte nämligen fram som ett resultat av den finanskris som skakade världen 2008/2009. Ett tydligt mål var då att skapa en valuta som inte var begränsad av någon centralbank.

I artikeln av Commerzbank påtalas att Bitcoin har flera svagheter för expansion. För det försa handlar det om säkerheten. För att en valuta helt ska accepteras av allmänheten behöver den upplevas stabil och säker. Just säkerheten menar de vara ”elefanten i rummet” eller med andra ord kryptovalutans akilleshäl.

Osäker lagring

Det finns idag flera sätt att spara sina Bitcoins. Men alla har sina säkerhetsrisker. Det går exempelvis att ha dem som en fil på hårddisken. Detta är säkert så länge som datorn inte hackas eller att hårddisken kraschar. Självklart går det att göra backup men det innebär trots allt en risk.

För mer flexibel hantering, och snabbare handel, kan de istället lagras på digitala handelsplatser. Men under de år som Bitcoins funnits har flera problem visats med dessa. Exempelvis gick handelsplatsen Mt Gox i konkurs 2014 vilket gjorde att många förlorade sina coins. Det finns även exempel på när handelsplatser har blivit hackade.

Det ska då ställas mot att ha pengarna på en bank som anses vara mycket säkert. Visserligen blir banker utsatta för hackningsförsök (som delvis lyckas) men man blir alltid ersatt för eventuella förluster och om banken går i konkurs aktiveras statlig insättningsgaranti.

Kan miners ta kontrollen?

Andra begränsningen, enligt Commerzbank, är att systemet bygger på så kallade miners. Det är personer som verifierar transaktioner och för att göra detta krävs kraftfulla datorer. När verifiering sker får de en viss ”belöning” vilket är motivationen att utföra mining.

Men vad händer om flera större miners går ihop och samarbetar eller om en enda miners får kontroll över större mängden av verifieringarna? Om över 50% av den totala verifieringskraften kan kontrolleras skapas en situation då det i alla fall teoretiskt sett skulle gå att skapa brott i blockkedjan.

Med dessa brott kan ”föräldralösa block” skapas som sedan kan läggas till befintlig kedja. I teorin skulle därmed samma Bitcoin kunna användas vid ett flertal tillfällen. Visserligen är detta enbart en teori som Commerzbank presenterar och analyserat. Men samtidigt bygger väldigt stora delar av spekulationen kring Bitcoin kring olika teorier. Någon längre historik av digitala valutor finns inte så det går inte att se på historiska händelser för att dra slutsatser för framtiden.

Transaktionshastigheten

Ännu en begränsande punkt är transaktionshastigheten. Valutan kan hantera sju transaktioner per sekund och många som handlar med Bitcoin anser att överföringarna går ”blixtsnabbt”. Det är klart att en överföring som sker på en minut upplevs betydligt snabbare än en banköverföring på tre dagar. Men antalet banktransaktioner som sker dagligen är betydligt större än de transaktioner som sker via Bitcoin och det är där som problemet sitter.

Istället för sju transaktioner per sekund så hanterar många kreditkortsföretag i snitt 2000 transaktioner per sekund. I vissa situationer är den summan uppe i över 50 000.

Teoretiskt sett skulle detta kunna lösas genom att längre block skulle skapas av Bitcoins. Men då skulle även risken för teknisk instabilitet öka och Commerzbank menar att miners lättare skulle kunna bryta en kedja.

Tror på digital valuta

Slutsatsen som Commerzbank drar är därmed att Bitcoin inte är den digitala valutan som kommer ”erövra världen”. Detta just på grund av dess tekniska och säkerhetsmässiga begränsningar. Däremot är de noga med att påpeka att digital valuta mycket väl har en framtid. Det finns exempelvis digitala valutor som kan hantera flera transaktioner per sekund. Exempelvis är Litcoin fyra gånger så snabba.

För att skapa en tydlig stabilitet menar de även att det krävs att centralbankerna går in och är garant för loggen. Här ska man komma ihåg att Commerzbank utvärderat chansen att Bitcoin ska kunna bli en ”allmän valuta”. Många använder valutan främst eftersom transaktioner kan ske i anonymitet och dessa skulle eventuellt inte fortsätta använda valutan om en centralbank skulle ha kontroll över den. Däremot skulle det skapa förutsättningar för allmänheten att använda den.

Därmed anser de att ”de digitala vinnarna är de som kan störa systemet på ett sätt som människor enkelt kan gå med på”. Med de begräsningar som Bitcoin har ser de inte att denna valuta kommer att börja användas av allmänheten men genom att se på valutans svagheter kan förbättringar ske och de utesluter därmed inte att någon ny innovation inom området kan lyckas på de punkter som begränsat Bitcoins framfart.

IMF-chef ser liknande utveckling

Även IMF-chefen Christine Lagarde är inne på samma spår som Commerzebank. I ett anförande i september utvecklade hon ett resonemang där hon menade att dagens kryptovalutor är ”för volatila, för riskabla, för energiintensiva.” men att detta kan förändras med tiden. De begränsningar som många digitala valutor har idag kan hanteras över tid och med tekniska innovationer kan digitala valutor till slut bli ett alternativ.

I likhet med Commerzebank och IMF-chefen så tror många att digital valuta är framtiden. Mycket pekar mycket på att det inte just är Bitcoin som kommer slå igenom för allmänheten. Valutan kan däremot finnas som en sekundär valuta, i likhet med idag.