Ethereum testar kod inför ny hård förgrening

Ethereums utvecklare implementerar redan kod för Constantinople, nätverkets nästa uppgradering av hela systemet. Constantinople är den andra delen av en serie uppgraderingar för att göra Ethereums nätverk mer effektivt och mindre kostsamt vad gäller avgifter, och uppgraderingarna kommer aktivera någon gång för Ethereum-konferensen Devcon4 i oktober.

Med det sagt har inte ännu det exakta blocknumret där koden kommer lanseras bekräftats för denna bakåtkompatibla förändring. Även en planering för uppgraderingen har gjorts, enligt vilken implementeringsfasen fortsätter till och med den 13 augusti. Därefter följer två månader av testning, inklusive lanseringen av ett Constantinople-specifikt testnätverk.

Uppgraderingen kommer inkludera diverse optimeringar som syftar till att göra plattformen mer effektiv – och mindre kostsamt när det kommer till avgifter. Constantinople är den andra delen av en tudelad serie uppgraderingar, och följer i Byzantiums footsteg – en uppgradering som gjordes i oktober 2017.

Enligt ett utvecklarmöte som hölls i fredags implementeras för närvarande sammanlagt fyra förbättringsuppgraderingar av Ethereum av utvecklarna. Péter Szilági, ledande utvecklare av Geth, den mest populära Ethereum-klienten, menar att de redan har implementerat de flesta förändringarna.

Två av de uppgraderingar som har nått implementeringsfasen är EIP 210, vilken förändrar det sätt på vilket blockens hashar lagras i Ethereum, samt EIP 145, vilken ökar den aritmetiska hastigheten i Ethereums virtuella maskin (EVM). De två andra uppgraderingarna som utvecklarna arbetar på är EIP 1014 som lägger till tillståndskanaler i Ethereum, samt EIP 1052, en uppgradering som påverkar det sätt på vilket kontrakt interagerar.

Två andra betydande förändringar diskuteras fortfarande, däribland en möjlig fördröjning i Ethereums svårighetsbomb samt en EIP som skulle kunna förbättra det sätt på vilket de avgifter som Ethereum tar ut av sina användare fungerar.

Åtminstone när det gäller miningsvårigheten – en omtvistad fråga som har olika inverkan på Ethereums olika intressenter – har inget beslut fattats ännu. “Vi kommer inte kunna fatta beslut kring detta idag,” kom Hudson Jameson, diskussionsmoderator, fram till.

Källa: https://www.coindesk.com/ethereum-is-testing-code-for-its-next-hard-fork/