Ethereums hårda förgrening Constantinopel aktiveras i testnät i oktober

Ethereums kommande hårda förgrening, constantinople, kommer under nästa månad att aktiveras i en testmiljö. Detta kom kryptovalutans kärnutvecklare överens om i fredags den 14 september.

Som vi tidigare skrivit om, medför denna förgrening förändringar som syftar till att öka plattformens effektivitet, förändra dess ekonomiska struktur samt fördröja den så kallade “svårighetsbomben”, ett stycke kod som ämnar uppmuntra nätverket att förändra sin huvudsakliga konsensusalgoritm.

Under en videokonferens sa utvecklarna att uppgraderingen kommer aktiveras omkring den 9 oktober på ett testnät vid namn Ropsten, vilket efterliknar Ethereums nätverk. På grund av den bristande tillförlitligheten kring blockbekräftelsetider i testmiljön, har dock ännu inget exakt blocknummer – vilket är det sätt på vilket de flesta uppgraderingar tajmas in – för aktiveringen i testnätet fastslagits.

Även tidpunkten för Constantinopels aktivering på Ethereums huvudnätverk, samt i den blockkedja som ligger live, ska framöver fastställas. Under samtalet föreslog dock Ethereum Foundations kommunikationschef Hudson Jameson att den kommande förändringen i koden ska sjösättas i november eller december.

Ethereum logo

Vitalik Buterin, Ethereums skapare, deltog även han i samtalet. Han menade att de förändringar som tillvägagångssättet kring svårighetsbomben kommer resultera i inte kommer kunna uppfattas förrän efter flera månader, och han menade vidare att det inte är särskilt bråttom att få ut uppgraderingen Constantinople: “Det är verkligen inte brådskande,” sa Buterin och tillade: “Vi skulle troligtvis kunna ha tre månader med säkerhet och sannolikt mer än så.”

Ethereums förbättringsförslag som är en del av Constantinople-uppgraderingen har orsakat viss debatt. De har särskilt mött kritik från miners som förväntas få se sina intäkter minska till följd av uppgraderingen. Överlag är dock de tekniska förändringar som uppgraderingen medför ganska små.

Utvecklarna diskuterade även förbättringsförslag som kan komma att inkluderas i den efterföljande hårda förgreningen Istanbul, vilken för närvarande planeras genomföras åtta månader efter Constantinople. Man diskuterade då bland annat den pågående debatten kring huruvida Ethereum bör förändra sin underliggande PoW-algoritm för att tvinga bort ASICs från nätverket. Detta då ASICs är en slags hårdvara för mining som många tror leder till centralisering. Man kom dock inte fram till något tydligt förhållningssätt.

Källa: https://www.coindesk.com/ethereums-constantinople-hard-fork-to-activate-on-testnet-in-october/