Ethereums kärnutvecklare fördröjer “svårighetsbomb”, minskar blockbelöningar till 2 ETH

Ethereums kärnutvecklare beslutade under sitt sedvanliga YouTube-möte den 31 augusti att fördröja “svårighetsbomben” genom att komma överens om att inkludera koden för en sådan förändring i den kommande hårda förgreningen Constantinople.

Ett av de främsta målen med Ethereum Foundation ligger i anammandet av den nya konsensusalgoritmen – Proof-of-Stake (Pos). För att kunna implementera den har utvecklarna hittat en lösning som de kallar “svårighetsbomben”, vilket gör det svårare och mindre ofördelaktigt att producera nya block. Constantinople är utformad för att utjämna övergången från konsensusalgoritmen Proof-of-Work (PoW) till PoS.

Förra veckan redogjorde utvecklarna för tre möjliga scenarion när det kommer till “svårighetsbombens” inverkan på minskningen och upprätthållandet av blockbelöningar. Enligt utvecklarna skulle EIP-858 minska blockbelöningarna till 1 ETH per block, medan EIP-1234 skulle minska blockbelöningarna till 2 ETH och EIP-1295 skulle bibehålla belöningarna vid 3 ETH men istället påverka andra faktorer såsom incitamentstrukturen.

Enligt ett inlägg på GitHub har utvecklarna bestämt sig för att acceptera scenariot EIP-1234. Man föreslog att fördröja “svårighetsbomben” i cirka 12 månader, för att kedjan ska komma tillbaka till blocktider om 30 sekunder i vintern 2019, samt att minska blockbelöningarna med förgreningen Constantinople.

I skrivande stund handlas ETH till 290,16 dollar, vilket är en minskning om 2,31% under de senaste 24 timmarna.

Källa: https://cointelegraph.com/news/ethereum-core-devs-delay-difficulty-bomb-reduce-block-rewards-to-2-eth