EU:s nya anti-penningtvättsdirektiv 5AMLD – vad kommer det att innebära för kryptovalutor?

Den tionde januari i år antogs Europeiska Unionens femte antipenningtvättsdirektiv 5AMLD och verkställdes i lag.

Det huvudsakliga syftet med direktivet är att spåra pengar som skickas till diverse skatteparadis, men direktivet medför även en rad restriktioner som även kommer att ha omfattande påverkan på kryptovalutor.

Som en direkt följd av 5AMLD måste nu kryptobörser samt tjänster för kryptoplånböcker efterfölja de nya direktiven till punkt och pricka. Sedan tidigare har dessa aktörer mer genomfört kundkännedomsprocesser (Know Your Customer – KYC) på eget bevåg, men nu blir KYC ett formellt, juridiskt och reellt krav som måste efterföljas till punkt och pricka.

Målsättningen med 5AMLD är att alla transaktioner av kryptovalutor skall kunna spåras och kopplas till specifika individer. Den officiella förklaringen är att detta görs i syfte att stävja terrorverksamhet, men likväl öppnar det upp för att förhindra att kryptovalutor kan användas för att undvika skatt.

Kan effekterna av 5AMLD sprida sig utanför EU:s gränser?

EU som enskild marknad är enbart bakom USA när det kommer till total marknadsstorlek. Det kan därför bedömas att aktörer i andra länder även till fullo, eller åtminstone partiellt, kommer att anamma 5AMLD för att kunna ta sig an europeiska kunder.

EU som finansiell zon har hundratals miljoner med köpstarka konsumenter som har en disponibel inkomst en bra bit över världsgenomsnittet. Detta kommer medföra att dels europeiska länder som inte är med i EU såsom Norge och Schweiz kommer att efterfölja direktiven och dels att icke-europeiska aktörer kommer efterfölja direktiven som ett led i att ta sig an europeiska kunder och bredda sin kundbas.

5AMLD – slutet för mindre kryptobörser?

Det är ännu inte helt solklart hur varje respektive land skall straffa de som bryter mot de nya direktiven, däremot är målsättningen att böterna skall vara ”kännbara” för de bolag som inte efterföljer direktiven. Exempelvis har Österrike en uttalad gräns på 200 000 euro (ca 2,1 miljoner SEK) i bötesbelopp för varje direkt överträdelse.

Som en efterföljd av direktivet och de eventuella böter som man kan straffas med har en rad aktörer valt att antingen stänga ner sina verksamheter alternativt flytta de utanför EU:s gränser. Exempelvis stängde den brittiska plånbokstjänsten Bottle Pay ner sin tjänst i December och holländska kryptoderivatbörsen Deribit valde att flytta hela sin verksamhet till Panama på grund av 5AMLD.

Det skall onekligen bli intressant att se hur detta nya direktiv slår mot kryptobranschen och vad som kommer att ske härnäst.