Fler vägar öppnas för investering i Bitcoin

Intresset för kryptovalutor, och inte minst Bitcoin, har varit extremt stort under 2017 och allt fler väljer att investera i valutan. Med större efterfrågan hos privatpersoner och institutioner har även fler investeringsvägar börjat växa fram. I november blev det klart att både terminshandel och en fond kommer att lanseras inom kort.

Terminshandel på Chicagobörsen

I slutet av november blev det klart att amerikanska tillsynsmyndigheten ger klartecken till att handel med terminskontrakt mot Bitcoin ska få ske. I ett pressmeddelande säger dess ordförande att Bitcoin är en tillgång som myndighet aldrig handskats med förut men att börser nu kan börja erbjuda terminer. Genom detta godkännande kan exempelvis Chicagobörsen börja erbjuda terminskontrakt inom kort. Enligt Buisness Insider kommer detta att ske redan den 18:e december.

Kortfattat innebär terminshandel att det går att spekulera i hur kursutvecklingen kommer att röra sig utan att man för den skull äger Bitcoin.

För att kunna få igenom handeln med terminer har tillsynsmyndigheten (CFTC) haft ”rigorösa diskussioner” med de börser som varit aktuella. Orsaken är att ändringar har behövt ske gällande hur terminskontrakten byggs upp.

Samma dag som det blev offentligt att terminskontrakt ska få erbjudas ökade BItcoin med 7% i värde. Att ökningen enbart kan kopplas till nyheten är däremot svårt att avgöra med den stora volatilitet som valutan har.

Fransk fond med fokus på kryptovalutor

Även franska Tobam valde i slutet av november att offentliggöra deras framtida planer gällande Bitcoin. Det förväntas skapa den första fonden i Europa som investerar i kryptovalutor.

Att det inte skapats någon liknande fond ännu beror delvis på de regler som gäller för fondhandel. Dessa regler säger att investeringar inte kan ske på oreglerade marknader, vilket kryptovalutor är. Detta har Tobam kommit förbi genom att klassificeras som ”alternativ investeringsfond”. Därmed regleras den inte av EU:s Ucits-regler. Efter att ha fått godkänt av franska finansinspektionen kunde de därmed gå vidare med lanseringen av fonden. Målet är att kapitalet i fonden blir ca 400 miljoner inom 2-3 år.

Spekulation på nedgång – kan skapa nedgång

Att det öppnas upp för fler investeringsvägar skapar både ett större intresse för Bitcoin och möjlighet för kapitalförvaltare att investera mer flexibelt. Det kan därmed ses som en faktor som driver kursen uppåt. Men det finns även de som ser terminshandeln som ”farlig” för kursutvecklingen.

Claes Hemberg (Avanza) menar att den 18:e december kan vara en ”ödesdag för Bitcoin”. Han påpekar att det som då sker är att ett nytt kapital startas i Bitcoins historia. Än så länge har nämligen handeln och trading främst handlat om att investera i förhoppning på ökad kurs. Men med terminshandeln kan även stora investeringar ske med förhoppning på fallande kurser.

Han ser en utveckling där terminshandeln i ett första skede skapar en ”hoppig” kursutveckling. Med andra ord en ökad volatilitet på en redan extremt varierande marknad. Vad som sedan händer är osäkert men med många negativa spekulanter kan priset rasa.

”Flera år med bara köpare vid tangentbordet bäddar för mycket luft i köpsidan” säger Hemberg. Den 18:e december och någon vecka framåt visar det sig om Hemberg har rätt i sin analys.