Game over för Facebook Libra?

Sedan Facebook gick ut med sina planer för sin kommande kryptovaluta Libra så har projektet mötts av en hel del motstånd från alla möjliga håll.

Ganska kort efter att Facebook redogjorde för sina planer så skickade representanter för USA:s kommitté för finansiella tjänster ett memo till Facebook. I detta memo bad man Facebook att sluta med all utveckling av projektet tills att amerikanska kongressen hade getts möjlighet att ta en närmare titt på alla problem projektet kunde medföra. I memot uttryckte representanterna en stark oro över att Facebooks Libra kunde ge upphov till ett helt nytt globalt finansiellt system som är en direkt konkurrent till dollarn och ett hot mot global finansiell stabilitet.

Kritiken mot Libra har även fått representanter i amerikanska kongressen att påbörja arbetet med ett lagförslag som förbjuder större techbolag att agera finansiella institutioner eller ha nära samband med finansiella institutioner. Förslaget kallas ”Keep Big Tech Out Of Finance Act” och nämner specifikt att ”en större plattform” inte får skapa, underhålla eller driftsätta en digital tillgång som är tänkt att användas i ett omfattande format.

Facebook bemöter kritiken mot Libra i amerikanska senaten

På grund av all kritik som Facebook mött från legislativt håll så valde bolaget att nu i veckan vara med på en hearing med amerikanska senatens bankkommitté för att mer konkret svara på de frågor lagstiftare undrade över.

Facebook hade initialt högtflygande planer för sin valuta; bland annat skulle den vara tillgänglig överallt, fullständigt decentraliserad samt i stor mån censurresistant. Det Libra som Facebooks Blockchain-chef David Marcus talade om under förhören var istället en valuta som nu helt och hållet skall efterfölja amerikanska regelverk (trots att stiftelsen för Libra är baserad i Schweiz) och att man inte kommer att erbjuda Libra förrän valutan har fått fullt godkännande enligt gällande amerikanska regelverk.

Trump uttalar sig negativt om Facebook Libra och Bitcoin

Något oväntat uttalade sig USA:s president Donald Trump förra veckan om Bitcoin och Facebook Libra. Trump sade att Bitcoin och andra kryptovalutor inte var pengar, att deras värde är mycket volatilt och att detta värde enbart är baserat på luft. Han passade även på att ge en känga till Facebook Libra och menade att projektet hade lite tillförlitlighet och tillförde lite värde samt att Facebook måste följa samtliga bankregelverk om de vill lansera sin valuta.