Höjt pris hos SALTLending – ökar värdet på SALT på öppna marknaden

Alla tokens som ges ut har en specifik fördel för dess ägare. Det kan exempelvis vara att man får återbäring som med PAY eller att man kan köpa specifika tjänster eller produkter som med CVC. En faktor som därmed driver upp värdet på dessa tokens är efterfrågan på de fördelar som de ger.

SALT – ger medlemskap

För att kunna ta del av de tjänster som SaltLending erbjuder behövs medlemskap betalas i dess token dvs. SALT. Medlemskapet finns i tre nivåer och den nivå som de själva framhäver mest är Premium vilken kostar 10 SALT per år. Även om man köpa vissa produkter via deras hemsida för SALT så är det främst tillgång medlemskapet som är dess fördel.

Under större delen av 2017 gick det att köpa 1 SALT för 25USD via deras hemsida. Samtidigt låg kursen på öppna marknaden oftast kring 3-5 USD. De som ville köpa ett medlemskap kunde därmed köpa SALT betydligt billigare på denna marknad än på deras hemsida. Samtidigt var inte tjänsten öppen vilket gjorde att de som köpte på sig tokens chansade på att tjänsten verkligen skulle öppnas enligt planerna.

När SaltLending annonserade att de skulle lansera tjänsten ”någon gång i december” började efterfrågan på dess tokens öka och priset ökade succesivt. Från att i början av december legat på 4,50 var kursen uppe i ca 10 USD bara 18 dagar senare.

Med tanke på att det gick att köpa en 1 SALT för 25 USD på deras hemsida fanns däremot en ”övre gräns” för hur högt kursen skulle kunna gå. Det fanns helt enkelt ett krav på att priset på webbplatsen skulle vara en rejäl bit över priset på den öppna marknaden. Annars kunde köpen lika gärna göras via webbplatsen. Därmed påverkade SaltLending kursen på den öppna marknaden genom sitt eget pris via hemsidan.

I mitten av december valde de att höja priset till 27,50 USD vilket därmed skapade ett större ”glapp” i värde ner ner till de tokens som såldes på öppna marknaden. Indirekt ökade de även möjligheten för kursen att stiga ytterligare. SaltLending har inte satt någon gräns för hur mycket de kan ta ut för försäljning av SALT på sin webbplats och allt beror troligtvis på hur stor efterfrågan det blir på tjänsten. Däremot kan de mycket enkelt påverka kursen på den öppna marknaden genom höja och sänka priset på dess egen hemsida.

salt kurs

Läs mer om SALT här.