Ingen laglig grund för att förbjuda eller begränsa mining av Bitcoin enligt EU-kommissionen

EU- kommissionen har bekräftat att man är uppmärksamma på oron kring den ökande elförbrukningen till följd av mining av kryptovaluta inom EU, enligt Mariya Gabriel, som är den medlem i kommissionen som ansvarar för översynen av digital ekonomi och gemenskap.

Enligt en notis på Europaparlamentets webbplats tog Gabriel itu med frågan till följd av en fråga som ställts till parlamentet.

Elförbrukningen ökar

EU-kommissionen är, som Gabriel berättade, medveten om bekymren med den ökade elförbrukningen till följd av kryptovalutor och blockchain-teknik överlag.

Problemet är särskilt kritiskt vad gäller bitcoin, där valutans mining främst är koncentrerad till Kina. Även om två tredjedelar av all mining äger rum i Kina, enligt vissa uppskattningar, äger viss del av utvinningen av mynt även rum på andra platser.

Det finns för närvarande ingen laglig grund för att förebygga eller begränsa den energi som förbrukas inom EU, löd uttalandet. Men med tanke på att elförbrukningen är en ekonomisk aktivitet, gäller EU:s regler kring energieffektivitet och växthusgasutsläpp för denna förbrukning. Växthusgasutsläppen inom elbranschen täcks inom EU:s handelssystem för utsläpp.

Affärsmodellen för mining av kryptovaluta baseras på en hög värdering av kryptovalutor, framgår av uttalandet. Den ökade elförbrukningen och kostnaden för denna påverkar sannolikt värdet och efterfrågan på kryptovalutor.

Mining är lagligt

Kommissionen har inte åberopat något sätt att spåra mining av kryptovaluta eftersom det inte är en olaglig aktivitet. Kommissionen kommer dock att granska aktiviteten eftersom den har en inverkan på efterfrågan av energi.

Det är viktigt att ha i åtanke att många lovande användningsområden för blockchain-tekniken inte har något omfattande behov av processorkraft, framgick det vidare av Gabriels uttalande.

I januari berättade Christine Lagarde, chef för Internationella valutafonden (IMF), att mining av bitcoin är alltför energikrävande. Många analytiker och miljöaktivister har varnat för branschens höga elförbrukning, och Lagarde sa att den har blivit ett “stort bekymmer” med tanke på att världen redan har att göra med klimatförändring.

EU utforskar blockchain-tekniken

EU-kommissionen tillkännagav förra året planer på att etablera ett blockchain-observatorium inom EU till följd av Europaparlamentets mandat att stärka den tekniska expertisen och lagstiftningens kapacitet. Projektet kommer inkludera ett observatorium och ett forum som ämnar att samla input kring teknik med distribuerad liggare och blockchain-teknik. Målet är att etablera en expertisresurs inom EU för framtida blockchain-ämnen samt att utveckla EU:s användningsområden.

Ett annat mål är att bistå EU-kommissionen med att avgöra vilken roll – om någon – myndigheter kan ha när det gäller att uppmuntra skapandet av sådana tekniker och för att utveckla rekommendationer för policies.

Källa: https://www.ccn.com/european-commission-watching-energy-consumption-for-crypto-mining/