Initial Coin Offering (ICO):s fortsatta kräftgång

Initial Coin Offering (ICO) var det heta på kryptomarknaden 2017 och 2018 – totalt investerades 10 miljarder dollar i ICO:s 2017 och 2018 investerades det 14 miljarder dollar. Beroende på vilken data man tittar på minskade därefter den totala investeringen i ICO:s med så mycket som 97% under 2019.

ICO:s har dock i mångt och mycket ersatts av IEO:s (Initial Exchange Offering) och kryptoplattformen BitMex skriver skämtsamt i en rapport om IEO:s att ”projekt har lärt sig att byta ut ett C mot ett E” för att försöka locka till sig investeringar.

Hur gick det egentligen för alla ICO:s från rekordåret 2018?

I en nyligen publicerad rapport – ”ICO Market Report 2018/2019 – Performance Analysis of 2018’s Initial Coin Offerings” – av Mathias Fromberger och Lars Haffke från Münchens tekniska universitet, analyseras rekordåret ICO-rekordåret 2018 och hur dessa ICO:er avkastade.

Rapporten tittade på totalt 1 112 ICO:s som totalt fick ihop 14,1 miljarder dollar i investeringar. Inom 30 dagar från ICO:n var en tredjedel i princip värdelösa med förluster på uppemot 80 – 100 %. Efter en period av sex månader så var sju av tio ICO:er mer eller mindre helt värdelösa. Enbart 7,6 % av samtliga ICO:s under 2018 lyckades med att generera en positiv avkastning för sina investerare inom en period av sex månader.

Efter sex månader så hade 85 % av samtliga ICO:s förlorat mer än hälften av sitt värde – samtidigt som enbart en av 25 ICO:s lyckades med att dubbla i värde. I en artikel som jämför ICO:s och IPO:s (för vanliga aktier) noterar författaren att ”jag kan inte komma på en endaste investeringsprodukt som har sämre chanser för att generera positiv avkastning än ICO:s”.

Men hur går det då för Initial Exchange Offerings (IEO:s)?

I en artikel från BitMex Research från slutet av förra året kom BitMex fram till att den stora breda massan av IEO:s under 2019 följde ett liknande mönster som ICO:s under 2018 – nämligen att de flesta av dem förlorade en betydande del av sitt värde.

I snitt backade en IEO runt 80 % och den enda IEO:n med positiv avkastning var Matic som lanserades på Binances plattform.

Frågan som nu återstår är helt enkelt: Är guldåren för ICO:s och IEO:s över?