Investerare: Prisökning att vänta när banker [Goldman Sachs] ger sig in på kryptomarknaden

Jon Matonis, en av Bitcoin Foundations grundare och chef på VISA, har uttalat sig om att storbankers och finansiella institutioner som Goldman Sachs intåg på kryptomarknaden kommer leda till en ökad likviditet av bitcoin och i slutändan även priset på denna.

“Jag tycker det är utmärkt att de ger sig in på den eftersom det medför ny likviditet. De kommer utveckla terminsmarknader och optionsmarknader, och jag tror även man kommer kunna se räntemarknader kring bitcoin. Vi brukade höra saker om Libor, indexet för bitcoinräntor är Bibor,” sa Matonis.

När kommer bankerna gå in?

Kryptomarknaden är extremt volatil, både på uppsidan och nedsidan. En av de främsta anledningarna bakom marknadens extrema volatilitet är dess brist på likviditet. Den dagliga handelsvolymen av bitcoin och andra stora kryptovalutor har minskat markant sedan en större korrektion inträffade i januari, tillsammans med priset på bitcoin.

Ett stort tapp i den dagliga volymen av bitcoin har tillåtit valar och institutionella investerare på terminsmarknaden att manipulera marknaden, vilket är en av anledningarna till varför marknaden har uppvisat korrelerade prisjusteringar under de senaste månaderna.

Nyligen har Chicago Board Options Exhange (Cboe) föreslagit för US Securities Exchange Comission (SEC) att börshandlade fonder (ETF:er) i bitcoin på amerikanska marknader såsom Nasdaq och New York Stock Exchange (NYSE). Intåget av stora finansiella institutioner såsom Goldman Sachs kommer leda till att fler investerare ger sig in på marknaden för kryptovalutor.

För närvarande är efterfrågan från institutionella investerare i USA relativt hög, men det faktiskt kapital som kommer in på kryptomarknaden från den offentliga finansbranschen är närmast obefintligt. I Japan investerar dock institutionella investerare stora summor pengar på kryptovalutor genom handelsplattformar som riktar sig specifikt till individuella investerare.

Matonis understryker ytterligare det faktum att för de skeptiker som har beskrivit bitcoin som en bubbla, är bitcoin inte en bubbla utan snarare en nål som skulle kunna spräcka den globala finansbubblan. Han berättade att aktiemarknaderna och obligationsmarknaderna är mångbiljonbubblor som oundvikligen kommer spricka på medellång sikt.

“För de personer som säger att bitcoin är en bubbla, skulle jag säga att bitcoin är den nål som kommer spräcka bubblan. Bubblan är de vansinniga obligationsmarknaderna och de falska aktiemarknader som stöttas upp av centralbankerna. Dessa är bubblorna,” tillade Matonis.

Det är dock oklart när stora ekonomiska institutioner kommer vara redo att ge sig in på marknaden. Kryptomarknaden har under de senaste månaderna beskrivits som ett ekosystem för hasardspel, särskild av medias huvudfåra i regioner som Sydkorea. Om marknaden återhämtar sig på kort sikt och kryptovalutor såsom bitcoin studsar tillbaka till sina rekordhöjder, kommer banker förbereda sig att ta itu med den växande efterfrågan på marknaden.

Björncykel

I en björncykel eller nedgång kommer finansiella institutioner inte skynda sig att gå in på marknaden, såvida de inte vill etablera sig själva i fronten av den utvecklande kryptomarknaden innan deras konkurrenter gör detsamma. Det kommer ta åtminstone ett par månader innan storbanker skulle gå in på marknaden. Men när de gör det, kommer kryptomarknaden vara utrustad med en betydande likviditet och verktyg för offentliga investeringar.

Källa: https://www.ccn.com/investor-banks-like-goldman-sachs-entering-crypto-will-lead-to-bitcoin-price-surge/