Koreas största handelssajt utesluter 11 länder från handel

Med hänvisning till oro för penningtvätt har den sydkoreanska handelssajten Bithumb förbjudit handel i 11 länder inklusive Iran, Irak och Nordkorea. I ett tillkännagivande som publicerades nu under måndagen meddelar Bithumb att man kommer följa globala normer för anti-penningtvätt, genom att blockera alla transaktioner från personer hemmahörande i de länder som finns på svarta listan över icke samarbetande länder och territorier (NCCT).

De 11 länder som är svartlistade ses av Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) som länder vilka inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att motverka penningtvätt, finansiering av terrorism samt andra hot mot det internationella finanssystemet. Dessa länder inkluderar Bosnien och Herzegovina, Etiopien, Irak, Iran, Nordkorea, Syrien, Sri Lanka, Trinidad och Tobago, Tunisien, Vanuatu och Yemen.

Bithumbs åtgärd trädde i kraft den 27 maj, då handelssajten inte längre accepterade nya användare från de 11 länder som är svartlistade av NCCT. Även befintliga användare från dessa länder kommer att få sina konton avaktiverade från och med den 21 juni.

Enligt data från Coinmarketcap är Bithumb Koreas största, och världens femte största, handelssajt för kryptovaluta med en handel med kryptovalutor värd drygt 400 miljoner dollar per dygn.

Bithumb meddelar också att man har förbättrat sina egna policys mot penningtvätt genom att implementera rekommendationer från den sydkoreanska regeringen och Korea Blockchain Association, en självreglerande arbetsgrupp i branschen. Arbetsgruppen skapades i december och har introducerat flera olika medel, inklusive etiska koder, för att främja transparens på den inhemska kryptomarknaden. Denna branschförening har även föreslagit strikta regler för att förhindra marknadsmanipulation och insiderhandel.

Flera stora handelssajter såsom Bithumb och Upbit kommer att genomgå periodiska utvärderingar. En talesperson för Bithumb sa att man “kommer strikt upprätthålla våra egna regler och skydda våra investerare medan vi även samarbetar aktivt med lokala myndigheter”.

För internationella användare håller Bithumb på att ta fram en mobil verifikationsprocess för att undvika att användare förfalskar information.

Källa: https://www.ccn.com/koreas-biggest-cryptocurrency-exchange-bans-trading-in-11-countries/