Kryptolångivare tjänar på björnmarknaden

Långivare inom kryptobranschen uthärdar den rådande björnmarknaden bättre än andra aktörer, rapporterade Bloomberg om under gårdagen. Enligt Bloomberg är efterfrågan på kryptolån stor bland låntagare som inte vill sälja sina mynt till låga priser.

Låneföretaget BlockFi har sedan juni månad ökat sin omsättning tiofalt. Detta efter att Michael Novogratz och hans företag Galaxy Digital Ventures investerat 52,5 miljoner dollar i bolaget.

BlockFi lånar ut fiatvaluta till kunder som sätter in kryptovaluta. Företagets VD, Zac Prince, har sagt att “det är en lågrisk-variant av utlåning”, och menar att bolaget aldrig har gått miste om den kredit som lånats ut.

Michael Moro, VD på Genesis Capital, ett bolag som möjliggör för användare att låna kryptovaluta i utbyte mot dollar, ska i en intervju ha sagt att “björnmarknaden sannerligen har hjälp till, åtminstone har den drivit tillväxten.”

Genesis Capital har under sina första sex månader hanterat 550 miljoner dollar i kapital. I dagsläget ska Genesis enligt Moro ha lånat ut sammanlagt 700 miljoner dollar och har cirka 140 miljoner dollar i utestående lån med en genomsnittlig lånetid på sex veckor.

Andra bolag i kryptobranschen har drabbats hårt av de långvariga nedgångarna. Genesis å sin sida ska enligt uppgift planera att mer än fördubbla antalet anställda till 12 medarbetare och expandera till Asien. Så här sa Moro i en intervju med Bloomberg: “Vi har varit lönsama från dag ett. Vi har verkligen bevisat att det finns en efterfrågan på marknaden, att det finns ett behov för produkten och att det är dags att investera än mer i denna del av verksamheten.”

Till följd av marknadskraschen i november månad 2018 har den decentraliserade sociala medieplattformen Steemit tvingats avskeda drygt 70 procent av sin personalstyrka och börja omstrukturera sin organisation. Även miningjätten Bitmain och den stora handelssajten Huobi har bekräftat att man planerar avskeda personal när “kryptovintern” nu fortsätter.

Källa: https://cointelegraph.com/news/crypto-lenders-are-cashing-in-on-the-crypto-bear-market