Kryptovalutor ökade i värde med 13 miljarder dollar trots negativ rapport

De flesta av världens 100 största kryptovalutor sett till marknadsvärde ökade under gårdagen, den 18 juni, i värde. Såväl Bitcoin (BTC) som Ethereum (ETH) hade under natten till tisdagen ökat med cirka 4 procent i värde, enligt data från Coin360.

Det totala marknadsvärdet för alla kryptovalutor ligger i skrivande stund på drygt 287 miljarder dollar, efter att ha ökat med 13 miljarder dollar på blott en timme. Därefter har det totala marknadsvärdet sjunkit något på nytt, men faktum är att det fortfarande ligger strax under veckans toppnotering från den 12 juni på runt 300 miljarder dollar.

Bitcoin handlas i skrivande stund till 6 729 dollar. Denna ledande kryptovaluta ökade kraftigt i värde under natten, då den återhämtade sig från gårdagens lägsta notering på omkring 6 400 dollar. Enligt data från CoinMarketCap ligger handelsvolymen på Bitcoin på 3,9 miljarder dollar under det senaste dygnet, vilket är lägre än volymen på 5 miljarder dollar från den 13-14 juni.

Gårdagens solida uppgångar kommer trots en negativ rapport på 24 sidor som släpptes under gårdagen, den 17 juni, signerad Bank for International Settlements (BIS). BIS är en organisation som utgörs av 60 centralbanker, och i rapporten kritiseras kryptovalutor – såsom Bitcoin – som är baserade på mekanismer för konsensus i form av bevis-på-arbete och tillståndslösa blockkedjor, där rapportförfattarna hävdar att dessa inte är tillräckligt skalbara för att fungera som pengar i en global ekonomi.

I rapporten menar man att “ju fler personer som använder en kryptovaluta, desto mer besvärliga blir betalningarna”, på grund av den stockning som uppstår på blockkedjan. Organisationen går så långt som att varna för att de “överföringsvolymer” och den lagring som krävs om de stora massorna ska tar till sig krypto till och med skulle kunna “få internet att avstanna”.

Ethereum (ETH) har ökat strax över 4 procent under det senaste dygnet och handlas i skrivande stund för omkring 520 dollar. Precis som Bitcoin började Ethereums positiva vändning sent under gårdagsdygnet, efter att valutan först sjunkit ner under 500 dollar och handlats så lågt som till 492 dollar.

Idag har den ledande alternativa kryptovalutan åter vänt uppåt till det prisläge den nådde den 14 juni, efter positiva kommentarer från en senior medarbetare på US Securities and Exchange Commission (SEC), där denne menat att Ethereum inte enligt amerikansk lag kommer att klassas som ett värdepapper.

Bland de tio största valutorna sett till marknadsvärde, där allesammans visar gröna siffror, har Bitcoin Cash (BCH) och Tron (TRX) gått bäst. Bägge dessa kryptovalutor har ökat i värde med cirka 5 procent.

Den anonymitetsorienterade valutan Dash (DASH), den 13:e största kryptovalutan sett till marknadsvärde, är den enda av de 20 största valutorna som visar röda siffror, med en mindre värdeminskning om 1,22 procent. Dash handlas i skrivande stund till knappt 265 dollar.

Källa: https://cointelegraph.com/news/crypto-markets-see-13-bln-price-spike-in-one-hour-despite-negative-bis-report