Malta beslutet att bli “Blockchain-ön”

Malta har tydliggjort att man vill bli “Blockchain-ön” och verkar beslutsamma om att uppnå sitt mål.

En tydlig bekräftelse på att Malta rör sig i rätt riktning när det gäller reglering av distribuerad databasteknik (DLT) var Binances nyliga tillkännagivande. Världens största kryptoväxlingssajt sett till volym valde Malta som plats för deras nya huvudkvarter efter de varningar de fått från Japan, Kina och Hong Kong. Binances VD Changpeng Zhao, även känd som “CZ”, välkomnade andra projekt såsom Tron till Malta.

Silvio Schembri, Junior minister för finansiella tjänster, digital ekonomi & innovation på Maltas premiärministers kontor, kommenterade nyheten för Cointelegraph: “Bincances beslut är en förtroenderöst på det vi erbjuder som land och som myndighet i denna sektor, d.v.s. juridiskt förtroende på detta område. Under mötet med CZ förklarade jag vår långsiktiga vision som reflekteras i det policydokument som lanserades i februari (…). Vi gömmer oss inte utan vill istället släppa lös de möjligheter som det innebär att reglera branschen utan att kvälma innovationen. I slutändan är vår vision att göra Malta till “Blockchain-ön”.

Därför flyttade Binance till Malta

Binance vill erbjuda insättningar och uttag mellan fiatvalutor och kryptovalutor, vilket kommer öka deras likviditet och öppna upp plattformen för nya investerare som ger sig in på marknaden med inköp i fiatvaluta. I dagsläget erbjuder väldigt få växlingssajter denna valmöjlighet, vilket tvingar investerare att söka efter andra alternativ för hedging såsom den stabila polletten Tether för att skydda sig mot kryptomarknadernas höga volatilitet och korrelation.

Malta har välkomnat Binance varmt, och företaget hoppas snart bilda samarbeten med lokala maltesiska banker för att inom några månader möjliggöra insättningar och uttag från fiatvalutor till kryptovalutor.

Det andra målet som Bitcoin har med sin etablering på Malta är att mildra den risk som deras centraliserade system utgör och förse sina kunder med en decentraliserad och pålitlig lösning, inte bara på grund av en ständigt ökande efterfrågan på ultimat säkerhet och transparens utan även till följd av den konkurrens som centraliserade plattformar kommer få från projekt såsom Polkadot och Cosmos Network.

Det är därför föga förvånande att ett av de mål som Binance har på Malta är att utveckla sin egen decentraliserade växlingssajt, med tanke på deras medvetenhet om alla kommande innovationer och potentiella konkurrenter.

Ian Gauci, juridisk expert på arbetsgruppen för nationell blockchain-strategi hos premiärministerns kontor har även han delat med sig om hans tankar kring Bincances beslut att flytta till Malta: “Vanligtvis brukar operatörer som etablerar sig på Malta titta på hela ekosystemet och utvärderar landets potential utifrån den vinkeln. På DLT-fronten bygger Malta på det utmärkte rykte och track record man har i spelbranschen, sjöfarten och finansiella tjänster. Alltså finns värdet enligt min åsikt redan där. Detta värde kan argumenteras för ytterligare genom landets inställning till DLT och innovation och nyliga tillkännagivanden till det tilltänkta juridiska ramverket i denna bransch. Jag tror att detta var en avgörande aspekt för att attrahera Binance och med alla sannolikhet kan även andra aktörer inom DLT och kryptosfären dela Binances synsätt och även de komma till Malta.”

Även en grundande medlem av Maltas blockchain-förening, Leon Siegmund, delade med sig av sina tankar kring den senaste utvecklingen kring DLT-regleringen på Malta: “Entreprenörer i Blockchain-branschen behöver en företagsmiljö och tydliga, enkla regler som är garanterat långsiktiga. Binance tillhandahåller en tjänst som miljontals användare världen över förlitar sig på och ger högkvalitativ sysselsättning som kommer gynna den maltesiska ekonomin. I slutändan är det otvivelaktigen så att blockchain och Bitcoin är förbi det stadie där de bara är en hype eller underground-experiment då miljontals människor investerar – de kommer ge årtionden av välstånd.”

Källa: https://cointelegraph.com/news/malta-determined-to-become-the-blockchain-island-regulations-adoption-binance-headquarters