Ner 50%: Q1 var Bitcoins näst sämsta kvartal någonsin

Bitcoin (BTC) föll 50 procent under de första tre månaderna av 2018 – ett tapp som innebär att det var kryptovalutans näst sämsta kvartal någonsin.

Ser man historiskt sett på data över Bitcoins prisindex visar denna att den halvering av värdet som har skett hittills i år är den näst sämsta kvartalsliga prestation någonsin. Kryptovalutan tappade som mest under ett kvartal under det tredje kvartalet 2011, då den föll 62 procent från 16,1 dollar till 5,14 dollar. Intressant nog har bitcoin sällan gått framåt under det första kvartalet sedan 2013.

Omfattningen av nedgången under 2018 bör inte komma som någon överraskning, med tanke på att kryptovalutan var delaktig i ett aldrig tidigare skådat rally till en rekordhöjd på omkring 20 000 dollar i slutet av 2017.

Januari: Hälsosamt tillbakadragande slutar värre än befarat

I början av 2018 hade BTC redan fallit med närmare 44 procent från den rekordhöjd som den låg på under de föregående månaderna, men till den andra veckan av januari hade kryptovalutan tagit sig förbi 17 000 dollar, vilket gav förhoppningar om ett rally till de nya rekordhöjderna.

Oron över strängare reglering i Sydkorea och Kina bidrog dock till att pressa priserna ner under 10 000-dollarsstrecket den 17 januari. Att Facebook sedan förbjöd annonsering relaterad till kryptovalutor den 30 januari gav bara ytterligare bränsle på elden.

Februari: V-formad återhämtning får upp takten

Försäljningen fortsatte under de efterföljande veckorna, då priserna pressades så lågt som till 6 000 dollar den 5 februari. Detta följdes sedan upp med ett skarpt rally till 11 700 till den 20 februari.

Ännu en gång gav prisökningen förhoppningar om ett rally mot rekordhöjderna, men valutan mötte motstånd och etablerade 11 700 som en viktig platå på de tekniska tabellerna.

Mars: BTC backar och oron för “dödskors” växer

Bitcoin föll med mer än 30 procent efter att tjurarna misslyckats att nå trendlinjens motstånd i början av mars. Nyhetsflödet fortsatte vara allt annat än positivt, i och med att teknikjättar som Google och Twitter även de förbjöd annonsering om kryptovalutor. I slutet av mars hade BTC backat ner under 7 000 dollar.

Experter noterade möjligheten för ett “dödskors” (en björnig korsning av dess 50-dagars glidande medelvärde och dess 200-dagars glidande medelvärde) – en tydlig signal att valutan i sådana fall skulle falla till de nivåer som den låg på i augusti 2017. Dödskorset bekräftades den 30 mars, men har inte haft någon negativ inverkan på BTC. Detta kan sannolikt bero på de överlösta villkor som representeras av indexet för den dagliga relativa styrkan.

Slutsats

Det är värt att notera att korrelationen mellan aktiemarknaden och bitcoin har stärkts under de senaste 10 veckorna, vilket indikerar att BTC fortfarande uppfattas som en riskabel tillgång snarare än en säker sådan såsom guld.

Det är också så att Kimchi premium – differensen mellan priserna på bitcoin på koreanska handelssajter och på västerländska sådana – minskade kraftigt under det första kvartalet, vilket signalerar att marknaderna har normaliserats till följd av förändrad reglering i landet.

Källa: https://www.coindesk.com/50-percent-q1-bitcoins-second-worst-quarter-record/