Norskt miningbolag drabbat av bombhot riskerar stängas ner

mottagit ännu ett hot – att stängas ner av de lokala myndigheterna. Enligt den norska versionen av nättidnignen The Local, riskerar företaget – som utvinner Bitcoin i en fastighet i landet – att stängas ner av kommunen till följd av lokalbefolkningens klagomål på ljudnivån. Invånarna på orten menar att företagets enorma fläktar som används för att kyla ner 9 500 miningriggar i Kryptovaults anläggning i Hønefoss skapar för mycket oljud och har kommit att bli en plåga för de boende i området.

En sommar av värme och oljud

Till följd av det oupphörliga oljudet har vissa av invånarna i området tvingas undvika att sova i sovrum belägna i närheten av anläggningen. Andra har istället hållit sina fönster stängda under de varma sommarmånaderna. “Ljudet från fabriken kommer 24 timmar om dagen, 365 dagar om året. Vår sommar har förstörts,” menar en boende vid namn Trond Gulestø.

Förutom klagomålen på ljudnivån, framgår det i lokalmedias rapportering att man på anläggningen misstänks bedriva illegal verksamhet och inte innehar de tillstånd som krävs.

“Arne Hellum, som hanterar byggnationsfall för det intilliggande Ringerike kommun sa att de lokala myndigheterna nu kan tvinga Kryptovault att tillfälligt stänga ner i Hønefoss tills de fått de nödvändiga tillstånden,” skriver The Local.

Kryptovault anpassar sig efter kritiken

Kryptovaults VD, Stig Myrseth, har dock pekat på att man innan verksamheten startades informerats om att man från bolagets sida hade alla nödvändiga licenser. Myrseth tillade även att företaget har skickat in ansökningar om de tillstånd som för närvarande saknas.

Kryptovault införskaffar dessutom ljuddämpande utrustning i syfte att sänka bullernivån från nuvarande 60 decibel till under 45 decibel. Hønefoss anläggning för Bitcoin-mining sträcker sig över en yta på cirka 4 200 kvadratmeter och använder 40MW elkraft.

Bombhotet mot Kryptovault

Kryptovault mottog tidigare ett bombhot i samband med klagomålen på ljudnivån, vilket tvingade bolaget att vidta åtgärder på sina olika anläggningar inklusive Hønefoss, Dale och Follum. Bombhotet var inte riktat mot någon särskild anläggning. Hotet löd enligt följande: “Detta är ett sabotage. Om ni utökar kryptominingen och fyller landet med oljud, kommer ni sabotera friden. Jag hotar att skickar er lite sprängmedel”.

Utöver att informera polisen om hotet, uppmanade Kryptovault även sina anställda att vidta extra försiktighet, särskilt vid anläggningen i Dale, då den anses vara mer lättillgänglig i jämförelse med anläggningen i Follum – vilken är belägen på en instängslad fastighet. Kryptovault medget att man har upplevt “viss konflikt” med de som bor i närheten av företagets anläggningar i Dale och Hønefoss.

Källa: https://www.ccn.com/norwegian-bitcoin-mining-firm-hit-with-bomb-threat-risks-being-shut-down/