På Putins order förbereder sig Ryssland på att legalisera kryptomarknaden till juli 2018

Ryska myndigheter planerar att klubba igenom ett nytt lagförslag som praktiskt taget skulle legalisera kryptomarknaden till sommaren 2018.

Som det avslöjades i en rapport från ryska parlamentet den 1 mars, har Rysslands president Vladimir Putin satt en deadline till den 1 juli för det aktuella lagförslaget kring kryptovaluta att verkställas i landet.

Rapporten pekar specifikt på två lagförslag som fokuserar på blockchain-teknik som hittills har tagits fram. Det ryska finansdepartementet har belyst de juridiska riktlinjerna för utfärdandet av initiala mynterbjudanden (ICO:er), medan landets centralbank har förberett ett separat lagförslag kring crowdfunding.

Enligt rapporten har de bägge myndigheterna kommit överens om den övergripande lagstiftningen kring kryptovalutor, förutom en stor motsägelse när det kommer till kryptoväxlingssajter som bedriver verksamhet i landet. I grund och botten gillar inte centralbanken att handelssajter och investerare deltar i handeln med kryptovalutor.

Anatoly Aksakov, ordförande för den statliga kommittén för finansiella marknader, beskrev bristen på konsensus ytterligare: “Centralbanken är mot legaliseringen av denna typ av digital valuta, eftersom medborgare i detta fall kan börja att aktivt investera i kryptoverktyg, utan att ta hänsyn till de möjliga riskerna”.

Ett separat lagförslag på digitala tillgångar – som är tänkt att skickas in till det ryska parlamentet denna månad – syftar till att etablera lagstiftning kring mining av kryptovaluta. Individuella entreprenörer kommer tillåtas att delta i miningpooler upprättade av juridiska personer och “utföra aktiviteter för att utvinna kryptovalutor som inte faller under kriterierna för industriell mining”, sa Alexei Mostovshchikov, ordförande för expertrådet i ungdomsparlementet under den ryska duman.

Aksakov berättade vidare att bägge dessa lagförslag, från centralbanken och finansdepartementet, kommer skickas till kammaren under månaden.

Källa: https://www.ccn.com/russia-legalizing-cryptocurrency-markets-july-2018/