Riksbanken påskyndar planer på nationell digital valuta

Riksbanken, den svenska centralbanken, anpassar sig till det föränderliga finansiella landskapet i Sverige, ett land där övergången till ett kontantlöst samhälle tycks gå allt snabbare.

Faktum är att flera svenska banker helt har slutat hantera kontanter, vilket har lett till frustration hos vissa grupper i samhället som har svårt att hänga med i den tekniska utvecklingen, däribland äldre människor. Riksbanken tror att ett statligt uppbackat digitalt alternativ till kontanter är en nödvändighet för att bibehålla stabiliteten i landets finanssystem.

Vissa svenskar är skeptiskt inställda till e-Kronan, men detta har inte haft någon inverkan på bankens strävan att utveckla denna. Den digitala valutan e-Kronan kommer till en början att användas sida vid sida med kontanter, men är tänkt att slutligen ta över positionen som det primära betalningsmedlet i landet.

Riksbanken menar att privata aktörer kan få ett alltför stort ansvar för betallösningar, vilket kan leda till problem. Därför vill man nu från Riksbankens sida påskynda utvecklingen av e-Kronan. Man vill specifikt undvika att låta privata institutioner “ta allt ansvar för att säkerställa betalningsfunktionen i krissituationer.”

Fler länder tros följa Sveriges exempel

Riksbanken vill se ett pilotprogram på plats under 2019, varpå e-Kronan ska ha implementerats fullt ut till år 2021. Värt att notera är att den nya valutan, även om den delar vissa egenskaper med kryptovalutor, i själva verket kommer att vara en fiatvaluta som ägs, regleras och administreras av ett statligt organ. Den liknar därför mest vår befintliga svenska krona.

Sverige kommer att vara det första landet att implementera en fullskalig digital valuta som ett officiellt betalningsmedel. Fler länder tros dock följa efter med tiden. Av flera olika anledningar är kontanterna på väg att fasas ut. Även om pappersvalutor fortfarande anses vara det bästa medlet för att utföra transaktioner mellan två personer, är de risker som denna typ av betalningsmedel medför en av många anledningar till att kryptovalutor skapats.

Källa: https://www.ccn.com/swedens-central-bank-hastens-plans-for-national-digital-currency/