Rysk kyrka tvingas betala för kryptomining

Enligt ett ryskt domstolsbeslut tvingas en av landets kyrkor betala högre elavgift, på grund av det faktum att man i fastigheten strömför hårdvara för kryptomining. Även om detta är ett enskilt domstolsbeslut, kommer det onekligen att inverka även på privatpersoner som ägnar sig åt denna verksamhet i sina bostäder.

Kyrkan nekar till anklagelserna

“Grace”, som den evangeliska religiösa organisation som är inblandad i härvan heter, nekar till att ha använt el för kryptomining. Detta är föga överraskande med tanke på att man i Östeuropa har låga subventionerade elavgifter, vilket har lett till att många ägnar sig åt kryptomining i sina bostäder. Enligt den nuvarande lagstiftningen ska de som ägnar sig åt denna verksamhet betala en högre kostnad, men detta är alltså någonting som den ryska kyrkan nekar till.

Irkutskenegro, den lokala elleverantören, hade märkt en betydande ökad elförbrukning i kyrkan under det senaste året. Bolagets inspektörer fann vid en granskning mycket riktigt datorhårdvara i kyrkan, i ett serverrum på andra våningen. Bolaget har hävdat att den mängd elektricitet som kyrkan konsumerar i själva verket utsätter omgivningen för fara.

Kyrkan har bett elbolaget om en återbetalning och hävdar att elen använts för uppvärmning och för att framställa religiöst material. Rätten påpekade dock att det hela ska ha skett under sommaren, vilket gjorde att “uppvärmning” inte ansågs vara ett sannolikt skäl.

Inte första rättsfallet av detta slag

Energi är i Ryssland betydligt billigare för privatpersoner och för vissa företag, såsom kyrkor. Domstolen fastslog dock att även om kyrkan förbrukade mer elektricitet, skulle den fortfarande debiteras lägre än standardavgiften. Många frågar sig nu vilka följder detta kommer få och huruvida staten kommer tvinga privatpersoner som ägnar sig åt kryptoming att börja betala högre avgifter.

Det är inte första gången som en rysk organisation har ägnat sig åt denna typ av verksamhet fast den egentligen inte borde göra detta. Ingenjörer vid en rysk kärnkraftanläggning står inför rätta efter att tidigare under året ha använt en superdator för att utvinna Bitcoin.

Källa: https://www.ccn.com/russian-church-forced-to-pay-for-crypto-mining/