Så deklarerar du kryptovalutor

Kryptovalutor är ett tillgångsslag som vid försäljning ska redovisas upp i deklarationen. Detta görs genom att du i samband med att du deklarerar fyller i blankett K4 – Försäljning av värdepapper. I dagsläget är principen att man som användare av en kryptovaluta ska beskattas när man växlat kryptovaluta till traditionell valuta, s.k. fiatvaluta. Oavsett om du gräver eller handlar kryptovaluta ska du dock ta upp dina reavinster (eller förluster) i din deklaration. Den värdeökning på bland annat bitcoin som skedde i slutet av förra året kan därför nu få stora skatterättsliga konsekvenser för den enskilde investeraren.

För att underlätta vid deklaration av kryptovalutor har en svensk privatperson tagit fram ett verktyg för att omvandla handelshistorik i kryptovaluta till de dokument som krävs för rapportering till Skatteverket. Verktyget finns tillgängligt för gratis nedladdning via utvecklingsplattformen Github, och kan bland annat generera PDF-filer för utskrift eller sändning via e-post samt SRU-filer för import direkt på Skatteverkets webbplats. Verktyget kan dock kännas lite främmande för den som saknar programmeringskunskaper.

Så ser Skatteverket på dina digitala mynt

I Skatteverkets ögon betraktas kryptovalutor inte som valuta utan istället som “andra tillgångar”. Kryptovalutor som exempelvis bitcoin är svåra för myndigheter att spåra, tack vare deras anonyma natur. Dessa valutor har bland annat tagits fram för att möjliggöra överföringar utan inblandning av banker och andra mellanhänder. Öppna, billiga och snabba överföringar av värden är några av de egenskaper som lockar användare världen över att utföra transaktioner i bitcoin och andra kryptovalutor.

Skatteverkets utredare jobbar dock hårt med att hitta vägar för att spåra transaktioner i bitcoin, den allra största av världens kryptovalutor. Genom att göra detta hoppas myndigheten kunna förhindra att den digitala valutan används för kriminella ändamål och penningtvätt, samt av personer som önskar förhindra bankers och myndigheters insyn. Skatteverket har under det senaste året intensifierat sitt arbete med att spårning av överföringar av bitcoin och samarbetar med andra länders skattemyndigheter för att utreda och undersöka dessa, men även för att tillsammans utveckla metoder för spårning av transaktioner.