Självutnämnde Bitcoinskaparen Craig Wright förlorar stort rättsfall

Den självutnämnde Bitcoinskaparen, och enligt egen utsago mannen bakom pseudonymen ”Satoshi Nakamoto”, Craig Wright, förlorade i veckan ett omfattande rättsfall som pågått i många år.

Den australienske IT-konsulten och mångmiljonären Craig Wright var tidigt med i Bitcoins historia och enligt uppskattningar så har Craig Wright och hans tidigare affärspartner David Kleiman mineat fram över 1 miljon Bitcoin.

David Kleiman gick bort 2013 och de återkommande juridiska konflikterna har rört sig om Kleimans familjs samt dödsbos rätt till de Bitcoin som David Kleiman tog fram tillsammans med Craight Wright.

Vem är Craig Wright?

Craig Steven Wright är en 49-årig australiensk IT-konsult och affärsman. Wright innehar även en doktorstitel inom datavetenskap. Craig Wright blev (ö)känd 2016 när han försökte att lansera sig själv som Satoshi Nakamoto, skaparen av Bitcoin. Han kunde dock inte producera några adekvata bevis och slutligen tog han tillbaka sitt påstående och menade på att han inte var redo att kliva fram fullt ut. Craig Wright vidhåller dock fortfarande i tid och otid att han de facto är Satoshi Nakamoto – han har dock fortfarande inte lyckats med att presentera några övertygande bevis.

Craig Wright är även skaparen av Bitcoin Satoshi’s Vision (BitcoinSV) som han menar är den riktiga Bitcoin då den efterföljer original white papern till punkt och pricka.

Domstolen i Florida avgör en gång för alla

Efter en mycket långdragen rättsprocess i flertalet instanser och i olika domstolar har nu en domstol i Florida slagit fast att Craig Wright måste återbetala hälften av samtliga Bitcoin han mineade tillsammans med David Kleiman till Kleimans efterlevande.

Den segdragna processen har kantats av fejkade dokument, lögner och massvis med teatraliska trick från Craig Wrights sida.

Den stora frågan är vad som kommer att ske nu med de Bitcoin som skall betalas ut till David Kleimans familj. Efter alla rättsprocesserna har familjen onekligen lagt mycket pengar på rättegångskostnader och advokatersättningar. Likväl kan de Bitcoin Kleimans familj får åläggas en skatt på upp till 40% som skulle innebära att en mängd Bitcoin måste säljas av för att täcka upp för skatten som skall betalas in.

Kryptovärlden håller nu andan och hoppas på att Kleimans efterlevande familj inte säljer alla Bitcoin samtidigt och genererar en tokdumpning av Bitcoinpriset.