Slopad subventionering av eltaxan för norska miners

Den norska regeringen har bestämt sig för att skrota den subvention av elavgiften som landets bitcoinminers för närvarande åtnjuter. Enligt en artikel i tidningen Aftenposten har regeringen i sin budget fastslagit att personer som utvinner kryptovaluta framöver ska betala normal eltaxa. Förändringen kommer att träda i kraft vid årsskiftet.

För närvarande betalar stora miningbolag samma eltaxa som andra energiintensiva branscher i Norge. De som förbrukar mer än 0,5 megawatt debiteras endast 0,48 norska öre per kilowatttimme istället för standardavgiften på 16,58 öre.

Detta innebär att de miners som har haft den subventionerande taxan endast betalat 2,8 procent av standardtaxan för att strömföra sina riggar.

Den norska parlamentariken Lars Haltbrekken säger i artikeln att “Norge kan inte fortsätta att ge stora avgiftsincitament för den allra smutsigaste formen av kryptografisk förbrukning såsom bitcoin. Detta kräver en hel del energi och genererar stora växthusutsläpp globalt.”

Nu när subventioneringen kommer att upphöra, kommer norrmän som utvinner bitcoin att behöva betala en högre taxa. Detta kommer sannolikt att minska deras vinster och sammanfaller med en tid då branschen redan pressas av låga kryptopriser.

Så sent som i måndags denna veckan gick det amerikanska miningbolaget Giga Watt i konkurs. Företaget är fortfarande skyldigt sina 20 största kreditgivare utan säkerhet närmare 7 miljoner dollar.

Det norska förslaget att upphöra med subventionen av eltaxan kommer från det norska skatteverket, en myndighet som faller under landets finansministerium. Förslaget har nu godkänts i regeringens budget och kommer alltså att träda i kraft från och med den 1 januari 2019.

I Aftenpostens artikel intervjuas Roger Schjerva, chefsekonom hos teknikbolagens intresseorganisation. Han säger så här om den slopade subventioneringen: “Detta är chockerande. Budgeten har förändrat grundläggande förutsättningar utan diskussion, konsultation eller dialog med branschen.”

Slopandet av subventioneringen kan enligt Schjerva komma att få norska mineras att vända blickarna mot Sverige och Danmark. Han menar att den norska regeringen inte får “bara säga nej till inkomst och arbete i flera kommuner i Norge.”

Källa: https://www.coindesk.com/norway-ends-power-tax-subsidy-for-bitcoin-miners