Sverige kan bli nästa stora kryptomarknad

Hälften av landets detaljhandlare förutspår enligt New York Times att Sverige helt kommer sluta hantera kontanter mot slutet av 2025. Riksbanken testar redan en digital valuta vid namn e-krona. Kan det vara så att den minskade kontanthanteringen i vårt land resulterar i en frodande kryptomarknad?

Det kontantlösa samhället kan bli en grogrund för kryptomarknaden

Såväl banker som företag och privatpersoner har redan börjat förbereda sig för ett helt kontantlöst samhälle.Stefan Ingves, chef på Sveriges Riksbank, ger sin syn på saken: “När man är där vi är, skulle det vara fel att luta sig tillbaka med armarna i kors, inte göra någonting och sedan bara notera det faktum att kontanterna har försvunnit. Man kan inte vrida tillbaka klockan utan man måste hitta ett sätt att hantera förändring.”

Även regeringen är väl medvetna om att kontanterna försvinner i samhället och att trenden inte går att vända. Kontanternas brist på effektivitet har fått majoriteten av landets företag och privatpersoner att växla över till digitala alternativ. Några tusen individer har gått så pass långt som att implantera mikrochip i sina händer för att betala för mat och transport genom en gest.

Den minskade användningen av kontanter i Sverige representerar en positiv trend som regeringen under många år har uppmuntrat. Man hade dock inte förväntat sig att befolkningen överlag skulle röra sig bort från kontanter till förmån för mer praktiska alternativ i en så pass rask takt.

Flera länder i Asien, däribland Kina, Japan och Sydkorea, genomgår en liknande omställning. Den minskade användningen av kontanter i Japan och Sydkorea har osökt lett till en ökad efterfrågan decentraliserade kryptovalutor såsom Ethereum och Bitcoin. I takt med att medvetenheten och tids nog även anammandet av kryptovalutor får fäste i Sverige, kan landet komma att bli en betydande kryptomarknad.

Källa: https://www.ccn.com/next-big-crypto-market-cash-is-rapidly-disappearing-in-sweden/