Telegrams kryptovaluta kan vara värd 200 miljarder dollar, men är dess ICO för dyr?

Telegrams efterlängtade kryptovaluta skulle kunna uppnå ett marknadsvärde på 200 miljarder dollar inom fem år, men en respekterad analytiker menar att bolagets initiala mynterbjudande (ICO) förmodligen är övervärderat.

Rapporterna om Telegrams målsättning för sin ICO har varierat kraftigt. Vissa har satt siffran så högt som till 2,6 miljarder dollar, men alla rapporter är eniga om att försäljningsrekordet för en token kommer att krossas.

Aaron Brown, tidigare VD på det kvantitativa investeringsbolaget AQR Capital Management, berättade för Bloomberg att Gram – som det mynt som Telegram Open NetworK (TON) utfärdar heter, skulle kunna uppnå ett marknadsvärde på 200 miljarder dollar inom så lite som fem år, vilket skulle ge investerare i dess ICO betydande vinster.

Planeterna måste dock ligga i linje för att investerare ska få en sådan avkastning.

Brown förutspår att 300 miljoner människor kommer använda kryptovalutor inom en femårsperiod – vilket ökar deras sammanlagda marknadsvärde till 5 biljoner dollar – och att Telegram skulle kunna attrahera fyra procent av dessa till sin plattform.

Förutsatt att Telegrams plattform uppnår ett liknande förhållande mellan transaktionsbalanser och årlig intäkt som den nu försvunna marknadsplatsen på den mörka webben Silk Road (en på sex), skulle Grams marknadsvärde uppgå till 200 miljarder dollar. Detta skulle dock kräva att dess användare snittade 100 000 dollar i årligt värdeutbyte, vilket är en hisnande summa med tanke på kryptovalutornas nuvarande transaktionsvolymer.

“Detta skulle göra det ungefär en tredjedel så stort som de gigantiska internetföretagen, vilket överensstämmer med min uppskattning att krypto kommer uppgå till en tredjedel av internetföretagens värde”, berättade Brown för tidningen, och påpekade att denna prognos är det absolut bästa möjliga tänkbara scenariot. “Men det är det bra caset, och det finns en hel del osäkerheter kring att nå det.”

Brown sa att, enligt hans bästa uppskattningar, borde Gram lanseras med ett värde på 1 miljard dollar (i artikeln framgår det inte tydligt huruvida denna siffra syftar på kryptovalutan som helhet eller bara för de tokens som distribueras genom dess ICO).

“När jag justerade för andra troliga utfall och generella kryptovärderingar, kom jag fram till siffror som 1 miljard, och avstod från att delta (jag hade fler skäl än bara priset)”, sa han.

En miljard dollar är fortfarande ett imponerande riktmärke för en kryptovaluta redo att lanseras, men det indikerar trots allt att investerare – hänförda av antingen denna tokens kändisskap eller de påståenden som Telegram gör i sitt vitpapper om TON – kanske betalar ett väldigt högt pris för tillgång till denna ICO.

Källa: https://www.ccn.com/telegrams-cryptocurrency-could-be-worth-200-billion-but-its-ico-is-probably-overpriced/