Tron på kryptovalutor ökar runtom i Europa

En färsk undersökning visar att andelen européer som tror att kryptovalutor fortfarande kommer existera om 10 år har ökat från 63 % till 66 %. Detta mellan åren 2019 och 2020. Tron på kryptovalutor har därmed ökat runtom i Europa mitt i coronavirus-pandemin. Detta rapporterar bitFLyer om.

Den nya undersökning som bitFLyer ligger bakom är en del av företagets efterforskningar vilka ligger till grund för deras kryptoförtroendeindex. Undersökningen baseras på en omröstning som fler än 10 000 personer runt om i Europa har svarat på. Totalt har invånare i 10 olika europeiska länder svarat på undersökningen. Precis som föregående år har undersökningen gjort i mars månad.

De länder vars invånare har deltagit i undersökningen är:

  • Belgien
  • Danmark
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Norge
  • Polen
  • Spanien
  • Storbritannien
  • Tyskland.

Stor skillnad mellan olika länder

En intressant sak med denna undersökning är att den belyser skillnaden i förtroende för kryptovalutor mellan invånare i olika länder. Till exempel är förtroendet som störst i Italien, ett av de länder som har drabbats allra hårdast av pandemin. Enligt undersökningen har hela 72 % av italienarna ett förtroende för kryptovalutornas fortlevnad.

I andra änden av spektrat befinner sig britterna. De invånare i Storbritannien som svarade på undersökning var nämligen betydligt mer pessimistiska än italienarna. Bara 56 & av britterna tror enligt undersökningen att kryptovalutorna är här för att stanna. Huruvida detta har med stämningen efter landets uttåg ur EU eller inte är nog bäst att låta vara osagt. Likväl finner vi denna statistik väldigt intressant.

Källa: Cointelegraph