Steem

steemSteem (SMT) är den valuta (token) som används på plattformen Steemit. Dess tokens fördelas till de som skapar populärt innehåll på plattformen samt de som interagerar med detta innehåll. Hur det fördelas baseras på hur andra medlemmar röstar där användarna har olika styrka på sina röster beroende på hur mycket Steem Power de har.

Det kan alltså liknas med Reddit, Facebook och Twitter – men med skillnaden att det är medlemmarna som får intäkterna – inte ägarna som i fallet med de andra portalerna.

Steemit – Historia och överblick

steemit betaSteemit är baserade på blockkedja och lanserades för användare år 2016. Som med alla sociala plattformar går det långsamt i början att få medlemmar. Men under april och maj 2017 fick Steemit ett rejält uppsving och fyrdubblade antal medlemmar på ett par månader. I början av 2018 var det lite drygt 100 000 medlemmar.

Steemit kan ses som en blandning av Reddit, Facebook, bloggportal, vloggportal och Twitter. Du som användare skapar innehåll (bilder, film, text osv) och publicerar på ditt flöde. Detta innehåll kan sedan gillas (vote up), delas (resteem) och kommenteras via andra medlemmar. Även om det både finns likheter och olikheter mot annan social media så är det det ekonomiska incitamentet som definitivt gör att Steem sticker ut. Det går nämligen att tjäna riktigt bra – men då krävs det även stor interaktion med andra medlemmar. Dessutom skapas unika möjligheter i och med att plattformen ligger på en blockkedja.

röstning

(Efter varje inlägg kan läsarna rösta, kommentera och resteema (dela) inlägget. Exempel ovan är från ett inlägg som fått stor uppmärksamhet på Steemit. Det skrevs av en familj som lever som nomader i USA och reser runt i sin minibuss. Inlägget hade ett totalt värde av 827 USD)

  1. Ekonomiska incitament

Ju fler som interagerar med ett inlägg som gjorts på flödet desto mer värdefullt blir detta inlägg. Bland annat blir din profil starkare. Samtidigt handlar det inte enbart om att få många interaktioner utan att få det från medlemmar med starka profiler – detta då interaktionerna därmed ger mer styrka tillbaka.

Vill du publicera något på Facebook och skapa ett värde för en plattform som tjänar pengar på sina medlemmar (via reklam)? Eller vill du publicera på Steemit och få belöning för dina inlägg?

  1. Blockkedjan

Detta innebär att Steemit exempelvis är fri från censur, inte har något företag bakom som måste tjäna pengar osv. Dessutom kan användarna vara säkra på att deras användardata inte används i marknadsföringssyfte (jämför gärna mot Facebook).

Steem – Steem Dollar – Steem Power

Inom Steemit används tre olika kryptovalutor. Alla med sina unika egenskaper.

Steem

Steem är grundvalutan. Det är värdet på denna valuta som delvis påverkar värdet på de andra valutorna. Den totala mängden av Steem ökar med 100% varje år vilket är en konstant ökning.

Ny valuta skapas varje dag och fördelas ut till medlemmarna. Detta både till de som skapar innehåll, de som interagerar med innehållet och de som håller Steem Dollar.

Steem Dollar

Eftersom produktionen av Steem är hög uppstår en inflation. Det är därför bra att växla sina Steem till Steem Dollar eller Steem Power. Det är även tanken på plattformen att man inte ska hålla Steem under en längre tid utan använda valutan till att köpa saker eller växla till Dollar/Power.

Från början var tanken att Steem Dollar skulle ha ett ungefärlig värde av just 1 USD. Så var det också fram till november 2017 då värdet ökade kraftigt. Sedan dess har värdet sjunkit men är fortfarande en bra bit över 1 USD. I juni 2018 var den på ca 2 USD.

Poängen är iallafall att Steem Dollar ska ha ett betydligt mer stabilt och långsiktigt värde än Steem. De som håller Steem Dollar får även en viss avkastning på detta innehav.

Steem Power

Steem Power avgör hur stark en användare är – dvs. hur tungt deras röst väger. Har man mycket SP kommer en upvote (kan liknas med Like på Facebook) ge mer värde till den som skapat innehållet.

Har man 10 SP kommer värdet på en röst vara 10 gånger större än om man har 1 SP. Det betyder även att den som inte har SP alls – inte kommer kunna påverka andras inlägg.

Eftersom Steem Power är så viktigt och skapar mervärde har man även byggt in vissa regleringar. Exempelvis går det inte att sälja sin SP förrän man haft sitt konto i en viss tid. Det går inte heller att köpa/sälja SP på exchange (vilket Steem Dollar och Steem gör).

Det kan tyckas vara invecklat med tre valutor där de på olika sätt påverkar varandra. Som nybörjare är det inte heller lätt att få överblick över de olika funktionerna. Samtidigt är det extremt enkelt att skapa ett konto och börja publicera innehåll. Efterhand lär man sig mer och mer av de olika funktionerna och hur man ska tänka gällande de tre olika valutorna.

Röstning – Steemits fördel och svaghet

Det handlar alltså inte enbart om att publicera material på Steemit utan även att interagera med andra medlemmar genom att rösta på, kommentera och dela deras material. På detta sätt är tanken att det bästa materialet blir lätt att hitta och att flera ska kunna ta del av det. Detta samtidigt som de som lagt upp materialet tjänar på att att skapa riktigt bra material. Men röstningssystemet skapar även plattformens svagheter.

Kritiken

Om målet med Steem var att skapa en bloggplattform där användarna gynnas av att skapa bra innehåll så har de lyckats – och misslyckats. De som kritiserar Steem brukar lyfta upp ett par nackdelar. Nackdelar som även kan göra att plattformens trovärdighet minskar och därmed även antal medlemmar över tid.

  •  Det är pengarna som styr

Eftersom det finns ett ekonomiskt incitament är risken att medlemmarna fokuserar mer på det än att faktiskt ladda upp material som de tycker är intressant. Det viktiga blir helt enkelt att skapa innehåll som ger pengar…

Det kan däremot även ses på dagens bloggar som ligger på egen domän eller annan portal. Många som bloggar idag får saker av företag, gör sponsrade inlägg och tjänar pengar på sin blogg. På detta sätt kommer de även utforma innehållet (medvetet eller omedvetet) för att tjäna pengar.

  • Plagiatproblem

Det finns vissa funktioner som ska minska mängden plagiat på sidan. Men den som kontrollerar kommer snart se att det finns en hel del innehåll som även publicerats på andra sidor. Det finns till och med ett plugin som innebär att du kan ha din blogg på egen domän och blogga där – och automatiskt publiceras samma text på Steemit.

  • Robotröstning

Det största problemet är robotar som lägger kommenterar, röstar och därmed tydligt kan påverka vem som ska tjäna mest på plattformen. Det finns även starka användare som tar betalt för att de ska rösta på eller resteema ett inlägg

  • Går inte att radera

De inlägg som publiceras går inte att raderas. Detta eftersom all ligger på blockkedjan.

Kortfattat handlar det alltså främst om pengarna. Går det att påverka ett system så att man tjänar mer – kommer vissa även gå den vägen. Vad händer när nybörjare inte har en chans att synas och tjäna pengar – om de inte betalar en robot att rösta på dem? Blir plattformen lika eftertraktad då?

Steemit was supposed to be a cool place to hang out with companions but it has now become a competitive space, which feels more like a work place” / Recension på Bitdegreetps

 Dess token och eventuella värdeökning

Då valutan Steem enbart används på Steemit är dess värdeutveckling helt beroende på hur Steemit utvecklas med antal medlemmar, funktioner osv. För att bli medlem och lägga upp innehåll behövs inte valutan och när man sedan publicerar innehåll tjänar man Steem. Men för att nå fler funktioner, köpa in sig på vissa spel och få en starkare profil kan Steem köpas.

Skulle alla enbart producera innehåll och sedan hålla sina Steem skulle alltså inte värdet påverkas positivt. Detta även om det är många användare. Det är när valutan används (köps/säljs) som ett värde skapas. På plattformen kan man köpa och sälja saker mot Steem och, som redan nämnts, används Steem för att skapa en starkare användare vilket har flera fördelar.