Augur (REP)

Augur är en decentraliserad ”oddsbörs” där användarna köper/säljer aktier knutna till en viss händelse. Värdet på aktien kommer därmed ändras över tid beroende på hur stor chans det är att händelsen kommer att ske.

Det blir därmed en kombination av aktiemarknad och spelbolag. Men utan att det står något stort spelföretag bakom tjänsten. Istället är det användarna som skapar marknader och rättar de olika spelen.

Värdeutveckling på REP

Alla som har REP tokens kan få en slags ”avkastning” vilket även bör vara vad som styr dess långsiktiga värde. Det courtage som betalas vid aktiehandel delas mellan den som skapat marknaden samt en gemensam REP-fond. När sedan olika händelser ska rättas är det personer som har REP som kan avgöra utfallet exempelvis ”Har Clinton vunnit valet eller inte”. De som är med och rättar får ta del av denna gemensamma fond. Ju fler tokens man har desto större andel av fonden får man ta del av. Därmed är det omsättning på Augur samt antal tokens som avgör framtida eventuella avkastningen.

Vad är Augur?

Augur är en decentraliserad marknad där användarna vinner pengar (blir belönade) genom korrekta förutsägelser.

Det går att tjäna/vinna pengar på tre sätt:

  1. Skapa egna marknader

Den som skapar en ny marknad får ta del av det courtage som betalas när aktier handlas på denna marknad. Genom att skapa populära marknader går det alltså att få relativt bra avkastning. För att skapa en marknad behövs ett startkapital.

  1. Gissa rätt utfall på en händelse

Aktier köps för maximalt 1 USD styck. Det är också denna summa som betalas ut vid eventuell rätt gissning på en händelse. Genom att köpa aktier som kostar betydligt lägre (vilket betyder att chansen till att händelsen ska ske är låg) kan hög avkastning nås. I likhet med en klassisk spelmarknad går det helt enkelt att välja händelser utifrån odds (som i detta fall presenteras i procent)

  1. Ta positioner på utfall och sälja dessa

När en marknad öppnas skapas ett förutbestämt antal aktier på den marknaden. Dessa kan köpas/säljas under hela löptiden, dvs fram till att händelsen infaller. Genom att köpa aktien när chansen anses vara liten (lågt pris) och sedan sälja när det visar sig att chansen är större (högt pris) går det att göra en förtjänst.

Varje aktie kostar upp till en dollar så om oddset är 50% betyder det att aktien kostar 50 cent. Skulle du sedan behålla den till att händelsen sker blir utbetalningen alltså en dollar. I detta fall en förtjänst på 100%.

Rättning sker via Wisdom of the Crowd

Teorin ”Wisdom of the Crowd” bygger på att om man frågar tillräckligt många personer en specifik fråga kommer det genomsnittliga svaret vara mer sanningsenligt än om man frågar en enstaka expert.

Det är även genom ”Wisdom of the Crowd” som rättning på spelmarknaden sker. Om det exempelvis finns en marknad på ”Vem blir USA´s nästa president?” är det användarna på Augur som kontrollerar detta och anger rätt svar. Självklart kan det bli några som anger fel svar men eftersom det är hela massan som avgör slutgiltiga rättningen kommer användarna själva att rätta alla marknader. Det är däremot enbart de som har REP som vara med och rätta.

För att skapa en fördel för användarna att rätta de olika marknaderna finns dess token, REP. De som är med och kontrollerar olika händelser, vilket sker varannan månad, får som tack för detta dela på ”halva aktiecourtaget” i nätverket multiplicerat med procentuell ägandedel av REP.

Denna rapportering sker i två delar. Fört får hälften av svaren lämnas in och låsas i nätverket. En månad senare sker nästa rapportering. När sedan hela rapporteringen är klar kan kontrakten låses upp på marknaden och vinster delas ut.

Man måste alltså inte äga tokens eller svara på frågor för att utnyttja denna öppna spelmarknad. De som äger dessa har däremot chansen att rätta olika förutsägelser och därigenom tjäna fler tokens – som kan skapa ännu mer tokens eller säljas på öppna marknaden.
;

Skillnad mot ett vanligt spelbolag

  • Användarna skapar själv olika marknader

Vem som helst kan skapa en ny marknad. Den som sedan startar igång marknaden sätter in ett startkapital för marknaden och får som tack en del av courtaget vid köp av aktierna. Därmed kan man själv tjäna pengar på att skapa populära marknader.

  • Rättning sker av 1000-tals personer – inte bara en

Via ”Wisdom of the Crowd” sker all rättning. Det är därmed inte bara en enda person som rättar alla förutsägelser utan tusentals användare av tjänsten. Därmed går det även att tjäna pengar på att rätta dessa förutsägelser.

  • Lägre kostnad

Eftersom sett spelbolag aldrig har 100% återbetalning ”kostar” det en del att spela på deras marknader. Även via Augur uppkommer en kostnad men den är betydligt lägre.

Augur Stack Exchange

Även deras frrågebank bygger delvis på ”Wisdom of the Crowd”. Alla kan ställa en fråga i deras frågebas som vem som helst kan svara. Det går sedan att lägga en röst på vilket svar man tycker är mest korrekt vilket gör att detta svar rör sig uppåt bland svaren och eventuellt når högsta placeringen.

Här finns inte enbart mängder av frågor kring Augur utan vem som helst får ställa en fråga om vad som helst. Genom ett poängssystem får användarna mer/mindre poäng ju bättre svar man skriver på dessa frågor. Det kan liknas med ryktespoäng som gör att man får tillgång till vissa funktioner på frågebanken. En fråga är exempelvis (sammanfattad) ”Varför blev mitt plan försenat vid storm när andra plan fick lyfta från samma flygplats?”

Denna frågebank och den ”reputation” man kan få här ska däremot inte förväxlas med REP som används inom speldelen av Augur.