SALT

SALT (Secure Automated Lending Technology ) är den token som behövs för att kunna köpa medlemskap hos Saltlending.com. Ett medlemskap som gör det möjligt att låna pengar med Bitcoin, och i framtiden andra kryptovalutor, som säkerhet.

salt logaKortfattat kan du sätta in exempelvis 2 Bitcoin och låna 80% av dess värde i exempelvis USD eller Euro. Du äger fortfarande dina Bitcoin vilket gör att du kan ta del av dess värdeökning under lånetiden. Efterhand att lånet betalas tillbaka får du tillbaka den insatta kryptovalutan. För att förstå värdet på SALT måste man alltså förstå hur Saltlending fungerar.

salt loan

Framtida värdeökning?

För att kunna ta del av låneprocessen krävs medlemskap i SaltLending. Dessa medlemskap finns på olika nivåer och kostar därmed olika många SALT per år. Dessa tokens kan köpas direkt via SaltLending.com där de kostade 25USD/st år 2017. Samtidigt gick det att köpa tokens på handelsplatser som Kraken och Binance för ca 5 USD samma år.

Skulle SaltLending bli en mycket populär väg att gå för att belåna sina kryptovalutor ökar efterfrågan på dessa tokens vilket driver priset uppåt. Däremot krävs det alltid att priset på tokens via en öppen handelsplats alltid är betydligt lägre än vad det kostar att köpa dem direkt från SaltLending..

Det finns totalt 120 000 000 tokens. Genom deras ICO såldes 45% av dessa. Resten finns hos SaltLending för försäljning via plattformen. Token användes i början enbart för medlemskap men kommer i framtiden att kunna användas för vissa tjänster och produkter. I december 2017 gick det exempelvis att köpa en Ledger Nano S för 5 SALT via deras hemsida.

Medlemskap

Det finns tre nivåer på medlemskap. Det är Membership, Premier och Enterprise. Det som skiljer dessa åt är exempelvis vilken valuta som lånet kan betalas ut i, hur mycket som kan lånas, hur lång amorteringstid som kan väljas samt tillgång till olika finansiella tjänster.

Det medlemskap som de lyfter fram tydligast är Premier. Det kostar 30 SALT per år och ger tillgång till lån på upp till 100 000 USD som kan betalas ut i flera olika valutor. Även kreditkort går att då att få.

Vem passar låneprocessen för?

Investerare – Genom att ”belåna” sina Bitcoin kan investerare få kapital till mer investeringar utan att för den skull behöva sälja sina Bitcoin. Därmed kan de både ta del av värdeökningar på sina tillgångar och värdeökningar på de nya investeringarna.

Låntagare med sämre kreditvärdighet – Personer med exempelvis betalningsanmärkningar har generellt svårare att få lån beviljade hos klassiska banker. Detta även om ekonomin förbättrats och ett sparande i exempelvis kryptovalutor byggts upp. SaltLending ser däremot inte på kreditvärdighet utan fokuserar istället på säkerheten på lånet för att lånet ska beviljas.

Länder med svaga banker
– Med den låneprocess som SaltLending bygger upp kan banker samarbeta med företaget och utöka låneverksamheten med säkrare lån. Ett flertal banker i små nationer skapade samarbeten med SaltLending redan under 2017. Ett exempel är State Bank of Mauritius som i oktober det året valde att skapa blockkedjebaserade lån.

Långivare – Ett nytt sätt att tjäna pengar på P2P-utlåning där säkerheten är mycket hög.

Så går låneprocessen till via SALT

 1. Låntagaren skapar konto på SaltLending.com, identifierar sig och får kontot godkänt.
 2. Låntagare väljer kontonivå och betalar årsavgiften (minst 1 SALT)
 3. En låneansökan skapas på hemsidan utifrån belopp, amorteringstid m.m.
 4. Låneansökan matchas mot den fond som långivare skapar
 5. Insättning sker av de Bitcoin som ska vara säkerhet för lånet
 6. Kapitalet betalas ut i exempelvis USD, GBP eller YEN till låntagarens verifierade konto. Det är alltså inte SaltLending som lånar ut pengarna då detta är ett P2P-lån där långivarnas kapital lånas ut.
 7. Återbetalning av lånesumman sker regelbundet till långivaren/långivarna
 8. Efterhand att återbetalning sker så låses det låsta kapitalet upp och ges åter till låntagaren

så fungerar lån via SALT

Vad händer vid värdeförändringar?

Om värdet på låsta Bitcoin minskar kommer ”loan-to-value ratio” att öka. Med andra ord förhållandet mellan lånesumman och värdet på säkerheten. Om detta sker till en för hög nivå kan ett meddelande gå ut till låntagaren där det framgår att man har flera val att välja mellan.

En möjlighet är att man deponerar mer Bitcoin så att värdet på den låsta kryptovalutan blir högre och därmed ratio lägre. En annan är att en återbetalning av lånet sker med ett belopp som speglar värdeökningen.

När lånet tecknas får det maximalt vara en ratio på 80% och det är om nivån går över 80% som åtgärder behöver ske. Om låntagaren inte agerar kommer automatiskt en transaktion ske vilket gör att långivaren får ta tillbaka delar av lånet genom att låst kryptovaluta säljs av så att ratio kommer ner till 80%.

Historia och Framtida utveckling

Idén till SaltLending föddes 2016 och i början av 2017 lyckades man få in över 1 miljon USD för att satsa på projektet. Alla som startade projektet har även lagt in eget kapital vilket är en fördel för trovärdigheten och framtida utveckling. Bland grundarna finns Erik Voorhees (delgrundare till ShapeShift, Satoshi Dice och Coinapult.)

I Mars 2017 lyckades man skapa det första blockkedjebaserade lånekontraktet. Målet var sedan att lansera plattformen för Bitcoin under sista kvartalet 2017. Under 2018 var sedan planen att först Etherium skulle implanteras i låneprocessen och till sist ett flertal mindre valutor. Samma år planerar företaget att lansera kreditkort, utveckla plattformen och lansera ”Salt Foundation”.

Eventuella konkurrenter

Unchained Capital – Har en liknande affärsidé som SaltLending dvs. erbjuder lån mot säkerhet i Bitcoin. De skiljer sig däremot på detaljer så som att value ratio max får vara 50%. De vänder sig även mer mot större investerare och institutioner för att skapa kapital som kan lånas ut.

EthLend – En plattform där låntagare och långivare möts och skapar kontrakt helt utifrån egna åsikter om ränta, amorteringstid, belopp m.m. Kontraktet är baserade på Etherium och betalas inte det inte tillbaka enligt avtal förfaller hela lånet.

Othera – Redan i mitten av 2016 fanns det nyheter om Othera och dess låneverksamhet. Men i slutet av 2017 var verksamheten fortfarande inte i bruk och hemsidan bjöd på oväntat lite information. Verkar ligga en bit bakom SaltLending i utvecklingen.

Skapa konto på Saltlending

 1. Gå till Saltlending.com
 2. Skapa ett konto (Krävs verifiering med Google Authenticator)
 3. Godkänn konto genom verifieringslänk i mail
 4. Sätt in SALT för att kunna betala medlemsavgiften

Köp via SALTlending eller exchange

I inloggat läge går det att köpa en SALT för 25 USD. Ingen större summa men det går att bli medlem på ett betydligt billigare sätt. Dess token säljs även på en rad olika handelsplatser betydligt billigare. I december 2017 kostade en SALT ca 6 USD…

Har du konto hos Coinbase kan inte SALT köpas direkt via dem. Det samma gäller ett flertal exchange. Antingen får konto skapas hos större handelsplatser som exempelvis Binance eller så köps exempelvis Ether via Coinbase varpå detta konverteras via ShapeShift till SALT.

Med kontot laddat med SALT kan medlemskap köpas och dess tjänster utnyttjas.

Mer information