Binance (BNB)

 binance logaUnder sommaren 2017 genomförde Binance en ICO där det skapades 200 000 000 tokens, BNB. Dessa fördelades med 50% genom ICO, 40% till teamet och 10% till Angel Investors. De som har BNB får rabatt vid handel på Binance. Detta upp till fyra år från att man köpta dem. Dess värde ökar även genom Buy Back som sker varje kvartal.

Tokens funktion

BNB har en mycket enkel och tydlig funktion. Det handlar om att sänka avgifterna för de som handlar med krypto på Binance. När avgifter ska betalas kan man välja att betala med BNB eller med annan valuta. Genom att välja på webbplatsen att avgifter ska betalas med BNB ges upp till 50% rabatt.

Rabatt ges de fyra första åren man håller dessa tokens.

binance rabatt

Hur stor rabatt blir det?

Följande kostnader kan uppstå hos Binance:

Överföring av valuta till Binance – Gratis

Trading – 0,1% av beloppet

Om köp sker av valuta för motsvarande 10 000 kr kommer alltså en avgift betalas på motsvarande 10kr. Finns det BNB på kontot dras istället motsvarande 5kr.

De som främst tjänar på att äga och hålla BNB är de som köper och säljer för de större beloppen eller genomför handel ett flertal gånger varje vecka.

Uttag – Hur stor avgift som tas vid uttag från Binance varierar mellan olika valutor. Det ändras även regelbundet utifrån hur stor transaktionskostnad som de olika nätverken tar.

Framtida värde på token

Efterfrågan på Binance token (BNB) är starkt kopplad till hur populär Binance är som handelsplats. Detta framförallt hos ”valar” dvs de som handlar med större belopp. Genom att hålla denna token på kontot ges rabatt under de fyra första åren. Eftersom ordinariepris är 0,1% av summan och rabatten är hälften av detta krävs handel med större belopp för att det ska vara värt att hålla BNB för att betala avgiften med.

Även om handelsplatsen är relativt ny (startades juli 2017) så har det snabbt blivit en av de mest populära. Efter sex månader hade de över 3 miljoner registrerade användare. Detta tack vare ett brett utbud av coins samt snabb och enkel registrering. De har flera verifieringsnivåer men de som klarar sig med att ta ut maximalt 2BTC per dygn behöver inte någon ytterligare verifiering. Då krävs alltså enbart en mailadress.

Att Binance är en av de populäraste handelsplatserna visade sig även tydligt i slutet av 2017 och början av 2018 då de tillfälligt fick stänga igen för nyregistreringar av kunder. I januari rapporterade flera tidningar om att Binance hade fått in 250 000 nya kunder – på ett dygn.

Bibehåller de sin plats som en av de självklara handelsplatserna för traders kan värdet på dess token öka. Binance har även som mål att skapa en decentraliserad exchange där BNB ska vara en av ”basvalutorna” och driva projektet framåt genom att vara dess ”gas to spent”.

Buy Back

Varje kvartal kommer Binance att ta 20% av sin förtjänst och köpa tillbaka BNB från den öppna marknaden. Dessa kommer sedan att brännas (tas ur bruk). Detta kommer att ske fram till att det bara är hälften så många tokens kvar som från början. Med andra ord till att det bara finns 100 000 000 tokens kvar.