Tezos (XTC)

Tezos är en plattform för smarta kontrakt som har utvecklats av paret Arthur och Kathleen Bretmain. Stiftelsen Tezos Foundation har uppsikt över projektet och hanterar det kapital som erhölls i samband med den extremt framgångsrika ICO som paret höll i juli 2017, då de fick in hela 232 miljoner dollar. Paret Breitman bildade då ett bolag vid namn Dynamic Ledger Solutions, vilket har ett avtal med stiftelsen om byggandet av Tezos-nätverket. Så fort nätverket lanserats och varit i drift under den överenskomna perioden, skulle stiftelsen köpa källkoden samt Tezos varumärke för 10% av alla tokens samt cirka 20 miljoner dollar i kontanter (motsvarande 8,5% av ICO:n).

Trots den framgångsrika ICO:n fick projektet inledningsvis problem i form av bråk mellan paret Bretman och Johann Gevers, ordförande för stiftelsen Tezos Foundation, till följd av att Gevers utövade alltför mycket makt. Han var stiftelsens ende anställde med kontroll över ICO-kapitalet. Det tog månader att lösa dispyten men till slut klev Gevers ner från sin position under februari månad, och projektet fortlöper nu med den betaversion av nätverket som lanserades i början av juli 2018.

Så fungerar Tezos

Tezos koncept påminner om Ethereums – bägge dessa projekt bygger på en önskan att utöka Bitcoins funktionalitet med smarta kontrakt. Den främsta skillnaden mellan Tezos och Ethereum är Tezos fokus på byggandet av en blockkedja som kan förändras och anpassas utifrån gemenskapens konsensus med så få störningar i nätverket som möjligt.

Protokollet åstadkommer detta med hjälp av två mekanismer: styrning i blockkedjan och ett system för själv-ändring. Styrningen i blockkedjan fungerar genom att beslutsfattandet för protokollet demokratiseras medan systemet för själv-ändring möjliggör för Tezos att förändra sig självt utan att behöva genomgå en hård förgrening (en delning av nätverket i två blockkedjor). Ethereum saknar bägge dessa system.

Enklare att genomföra förändringar i Tezos nätverk än i Ethereums

Beslutsfattandet när det kommer till förändringar av Ethereums protokoll utelämnas till stor del till en mindre kärna av utvecklare. Om man som användare inte är enig med dessa om förändringen, har man generellt sett väldigt lite inflytande i beslutsfattandet. När Ethereum genomför en förändring av sitt protokoll behöver dessutom blockkedjan ofta genomgå en hård förgrening.

Den delas då upp i två delar och detta kan även göra att gemenskapen blir splittrad om en andel av denna beslutar sig för att använda den gamla blockkedjan. Detta har en negativ inverkan på nätverkets värde, medan Tezos system för själv-ändring minskar denna risk avsevärt genom att minimera behovet för att genomföra hårda förgreningar i samband med större uppdateringar av nätverket.

Kritik mot projektet

Tezos har utsatts för kritik på två områden: dess styrning i blockkedjan och det faktum att projektet enligt vissa kritiker inte skiljer sig nämnvärt åt från Ethereum. Ledande figurer i kryptovärlden har motsatt sig styrning i blockkedjan, däribland Vitalik Buterin, Dean Eigenmann, Haseeb Qureshi och Vlad Zamfir. Detta system ger förvisso alla som innehar Tezos en röst, men samtidigt kan bland annat en centralisering av innehavet medföra att systemet drabbas av samma problem som Bitcoin, EOS och Ethereum kan uppleva och har upplevt. Inget system för styrning kan heller tillgodogöra allas behov, vilket gör att ett beslut som fattas kan leda till att missnöjda användare förgrenar blockkedjan.

Projektet liknar Ethereum

Tezos särskiljer sig inte särskilt mycket från Ethereum och ligger samtidigt bakom när det kommer till såväl utveckling som tillväxt av användare. Kritiker menar att Tezos styrning i blockkedjan och system för själv-ändring inte utgör betydande uppgraderingar jämfört med Ethereums plattform. Sedan DAO-incidenten för drygt 2 år sedan har Ethereum inte upplevt några större problem med sin styrning utanför blockkedjan.

Utan egenskaper som gör att Tezos särskiljer sig från Ethereum på ett betydande sätt får Tezos svårt att mäta sig med Ethereum. Än värre är att Tezos dessutom behöver konkurrera med alla övriga Ethereum-konkurrenter på marknaden.

Sammanfattning av Tezos

Tezos är en plattform för smarta kontrakt som är på frammarsch. Projektet ackumulerade närmare 232 miljoner dollar i samband med sin ICO, vilket gör dess ICO till en av de mest framgångsrika hittills. Trots det stora inflödet av kapital, drabbades dock projektet tidigt av något av ett stillestånd, på grund av grundarnas bristande erfarenhet och en stiftelseordförande med alltför mycket makt. I februari 2018 löste sig dock denna situation och projektet är nu tillbaka på spåret.

I egenskap av en plattform för smarta kontrakt tävlar Tezos med Ethereum. Tezos är en förbättring av Ethereum genom att man har introducerat styrning i blockkedjan, ett system för själv-ändring och ett antal andra funktioner. Det största orosmolnet för projektet är dock att det trots detta inte skiljer sig särskilt mycket åt från just Ethereum och därför jobbar i motvind när det kommer till att locka till sig nya användare och utvecklare.