Dash

Dash är kryptovalutan som har målet att bli den självklara digitala valutan vid handel och övriga transaktioner. Det är därmed ett mål som delas med ett flertal andra kryptovalutor men jämförs Dash mot dess ”konkurrenter” så har de kommit betydligt längre i utvecklingen.

Tradingplattformar

iq option
 • Köp riktiga Bitcoins
 • Prisbelönt plattform
 • Gratis demokonto
 • Svensk plattform
binance
 • Störst utbud av valutor
 • Handla dygnet runt
 • Över 5 miljoner användare
 • Låga transaktionsavgifter
etoro
 • Handla 24/7
 • Användarvänlig plattform
 • Programvara för att kopiera topptraders
pepperstone
 • Forex och CFD Trading
 • Över 70 olika instrument
 • Minimerar dina kostnader

Tänk på att det alltid innebär en risk att satsa pengar på kryptovalutor, aktier, valutor och andra finansiella instrument. CFDs är en produkt som kan resultera i att du förlorar allt ditt satsade kaptial. Var noga med att du förstår riskerna innan du satsar.

För att lättare beskriva Dash så ställs den i denna artikel ibland mot Bitcoin. Dessa kryptovalutor skiljer sig på ett flertal punkter men för att förstå siffror enklare används denna jämförelse.

Hastigheten

Inom Dash skapas ett block på ca 2 minuter (Bitcoin kräver ca 10 minuter). Det resulterar i en möjlighet till snabbare transaktioner. Utöver det spelar även blockens storlek in där Dash har 2mb (2017) och Bitcoin 1mb.

Dash är även utvecklad för att kunna skalas upp och därmed använda större block i framtiden. Det ska därmed inte vara svårt att öka blocken till 4mb osv.

Just hastigheten på transaktionerna har varit ett problem inom många kryptovalutor. Om en person ska skicka en summa till en vän så kan transaktionshastighet på någon timme accepteras. Men för att valutan ska kunna implementeras i handeln krävs blixtsnabba transaktioner. Visserligen går det snabbare genom att blocket skapas snabbt och att det är större blockkedjor men det räcker ändå inte. Av den anledningen har Dash utvecklat Instant Sending. Det finns därmed tre vägar att väja på när Dash ska skickas.

 • Sending – Med en ”vanlig” transaktion sker verifiering av transaktionerna av nodes och när allt är klart blir överföringen klar. I detta fall går det även att spåra avsändaren. Det kan liknas med en transaktion av Bitcoin.
 • Instant Sending – Instant Sending är Dash lösning för blixtsnabba transaktioner. Istället för att flera nodes ska hinna med att godkänna transaktionen (vilket tar för lång tid) så finns det MasterNodes som har större trovärdighet. När en MasterNode godkänner transaktionen går det igenom direkt. Därefter får ytterligare nodes verifiera den så att inte en MasterNode gör felaktiga beslut. (Mer om MasterNodes nedan). På detta sätt kan en överföring ske på sekunden och därmed har Dash kommit över tröskeln att ta sig in på marknaden för fysiska och digitala butiker.
 • Privat Sending – Med Privat Sending menas att transaktionen är helt anonym. Därmed kan inte mottagaren (eller någon annan) spåra varifrån valutan kommer. Detta till skillnad mot Bitcoins som är spårbart. En MasterNode ser var pengarna ska skickas (dess mottagaradress) men använder sig av flera adresser och transaktioner för att göra spårningen omöjlig. I ett och samma block paketeras flera transaktioner. Det kan exempelvis vara på 10, 55 och 25 Dash. Därmed sker en transaktion av 90 Dash som splittras upp och skickas till olika adresser. I detta fall kanske till tre adresser där varje adress får 30 Dash. Därifrån kan de skickas till ytterligare adresser och splittras upp/samlas ihop. Den som skickar med Privat Sending kan välja hur många steg som önskas. Ju fler steg desto längre tid kommer däremot transaktionen att ta.

Priset

I november kostade en överföring av Dash ca 10 öre. Detta alltså oavsett storlek på transaktionen. Vid samma tillfälle överfördes 100 kr i Bitcoin varpå en avgift betalades på ca 40 kr. Eftersom målet med Dash är att bli en ”vardagsvaluta” har man länge fokuserat på att hålla nere transaktionskostnaden, vilket även lyckats mycket väl.

MasterNodes

Alla transaktioner verifieras och loggas av nodes. Däremot finns det de med större makt och trovärdighet än andra. Det är dessa som kallas för Masternodes.

Låst kapital skapar trygghet

För att kunna ha en MasterNodes krävs att personen har 1000 Dash låsta. När Dash var ”ung” var det alltså relativt lätt att skapa en MasterNodes men med tiden har det blivit betydligt dyrare. I och med att ett stort kapital är låst hos dessa skapas en större stabilitet i valutan och därmed mindre volatilitet. Men det skapar även en säkerhet som minimerar risken för felaktiga verifieringar. Ett annat krav är att en MasterNode måste vara uppkopplad 24/7.

”Böter” vid felaktig transaktion

Som nämnts ovan har en MasterNodes ”makten” att godkänna en transaktion på egen hand (även om andra sedan får ta del av del). Men skulle det ske felaktigt dras Dash från det låsta kapitalet. Detta på samma summa som den felaktiga transaktionen.

Avkastning

Inom Bitcoins är det miners som får 100% av avkastningen dvs. belöningen för arbetet. Med Dash delas belöningen upp i tre delar.

 1. Miners får 45%
 2. MasterNodes får 45%
 3. ”Treasure Chest” (Investeringsfond) får 10%

Detta innebär att en MasterNodes kan räkna med en avkastning på ungefär 10% av det låsta kapitalet, dvs ca 100 Dash per år.

Möjlighet att påverka framtiden för Dash

Varje månad får MasterNodes rösta om vilka olika förslag om utveckling av valutan som ska finansieras via investeringsfonden. Därmed är det dessa som har stor möjlighet att påverka inriktningen av valutan.

Investeringsfonden

Ovan visas att investeringsfonden får tillskott på kapital löpande och att MasterNodes styr hur detta kapital ska fördelas. Kapitalet är tänkt att främst gynna utvecklingen av valutan. Varje månad får vem som helst skicka in förslag till dess officiella hemsida gällande vad man själv (eller i grupp) vill utföra för att exempelvis utveckla eller marknadsföra Dash.

Ett exempel är Amanda Johnson som fick pengar för att göra ett flertal videofilmer, som publicerades på Youtube, där hon pedagogiskt förklarade Dash. Likt hur ett företag investerar i forskning, utveckling, marknadsföring och att stärka varumärket så kan pengar ur denna fond användas för att gynna Dash. Det har även hänt att Dash betalats ut till välgörande ändamål (vilket kan ses som Good Will för valutan).

De olika förslagen presenteras öppet och sedan är det MasterNodes som kan rösta för hur månadens kapital ska fördelas och vilka som ska få idéerna bekostade. En drivkraft för MasterNodes att rösta fram bästa förslagen är att det på lång sikt ökar värdet på valutan. Med tanke på att de måsta ha 1000 Dash för att få befogenheten att rösta innebär det man gynnas ekonomiskt av smarta projekt.

På detta sätt skapas en större demokratisk utveckling av valutan. När det kommer till Bitcoins är det miners som äger hela makten. Här är det istället MasterNodes som äger makten men vem som helst kan komma med förslag och även få kapital för att genomföra förslagen.

En del hävdar även att detta upplägg skapar en större stabilitet än vad som finns inom Bitcoin. Orsaken är att BItcoin helt och hållet bygger på en ekonomiskt lönsam mining. Skulle det bli betydligt mer ekonomiskt att mina Bitcoin Cash skulle, i teorin, alla kunna gå över dit och Bitcoin bli en valuta som inte går att genomföra transaktioner med.

Dash Evolution

Dash Evolution är ”nästa steg” i utvecklingen av Dash. Genom olika åtgärder har man lyckats pressa transaktionskostnaden och skapa snabba transaktioner. Men en orsak till att kryptovalutor fortfarande inte etablerats i större utsträckning är att de är krångliga att köpa och hantera. Med Dash Evolution är tanken att det problemet ska lösas.

Istället för att sända Dash till en komplicerad kryptoadress så kopplas adressen till ett namn (likt hur man kopplar namn till ett telefonnummer i en telefonbok). Därefter kan betalningar ske direkt genom att man bara söker upp mottagarens namn i appen och genomför betalningen. Det kommer även att bli möjligt att ha olika konton likt en bank där man kan separera ”sparkonton” från ”transaktionskonton” osv. Att betala med mobilen till vänner eller butiker ska då kunna ske med bara något enstaka klick. Möjligheten ska även skapas att ha automatiska överföringar (likt autogiro).