Tether

tetherTether är inte en valuta att investera i med förhoppning om hög avkastning. Den är nämligen knuten till en specifik fiatvaluta och följer i stort sett dess utveckling. Det betyder USDT (USD-Tether) är värd 1 USD. Dess grundfunktion är att ha en stabil växelkurs och vara enkel att överföra mellan olika handelsplatser och wallets.

Det finns även Tether knutna till andra valutor (Euro) men i denna artikel kommer fokus ligga på USDT eftersom den används mest. Funktionen är däremot exakt lika.

 Så skapas Tether

I motsats mot många andra kryptovalutor så är tanken att det alltid ska finnas en säkerhet som garanterar värdet på Tether. Om det exempelvis finns 100 miljoner USD-T så ska det alltså finnas samma summa i USD sparade. Därmed kan de som vill sälja av sina Tether få motsvarande summa i USD.

Eftersom detta är grunden så ska nya Tether enbart skapas när det kommer in mer kapital i systemet. Med andra ord när större investerare sätter in pengar via Tethers hemsida och sedan (till stor sannolikhet) för över de tokens som då ges ut till en handelsplats för att köpa krypto.

Historia

De första Tether tokens skapades av Tether Limited i november 2015. Företaget har sitt huvudsäte i Hong Kong men har kontor i USA. Grundidén var då att skapa en stabil kryptovaluta som var lätt att skicka mellan olika handelsplatser. Idén var däremot inte helt ny då det redan 2012 gick att läsa om denna funktion i Mastercoin Whitepaper författat av J.R Willett. Tether skapades på Bitcoins blockkedja genom Omni Layer protokollet.

På grund av dess funktion och stabilitet blev den snabbt populär, inte minst bland daytraders, och i februari 2018 låg den kring 15:e plats gällande världens största kryptovalutor. Detta med en marketcap på 2 miljarder USD.

Funktion och fördelar

  • Vägen in till Bitfenix m.fl.

Med Tether ska vägen in till kryptomarknaden bli lättare och billigare än om man måste använda en exchange så som Coinbase, Bitpanda osv. Fiat sätts in via deras webbplats och detta kapital håller sedan Tether Limited. Istället får man deras token, Tether, som lätt kan skickas till olika handelsplatser, wallets osv. där fiatvaluta inte kan sättas in.

På ett sätt kan Tether därmed ses som en brygga mellan fiat och krypto.

 

  • Stabilitet på kryptomarknaden

På många handelsplatser sker enbart byten/handel med kryptovalutor i par och någon växling mot fiat är inte möjlig. Här kan exempelvis Binance och Bitfinex nämnas. Har du kapital i kryptovalutor på någon av dessa handelsplatser kan du inte snabbt växla dem mot fiat i händelse av ett kursfall. Det enda du kan göra är att växla mot Bitcoin, Ether m.m. för att sedan skicka till Gdax eller annan handelsplats där de kan säljas mot fiat. En relativt krånglig väg för att ”säkra” vinster eller minimera förluster.

Men med Tether skapas en annan lösning. Exempelvis har Binance Tether i sitt utbud och vill du sälja av ditt innehav av en kryptovaluta och inte placera detta i  en annan kan det vara stabilare att köpa Tether. Den vanligaste, USDT, är ju knuten till en dollar och kommer därmed inte att påverkas negativt när kryptomarknaden faller. I tillfällen då det varit kraftiga ras på kryptomarknaden har till och med köpkursen varit något öre högre än gällande USD-kurs. Detta eftersom efterfrågan varit så hög.

Tether skapar därmed en stabilitet som efterfrågas på en marknad med mycket hög volatilitet.

  • Kryptovaluta med fast växelkurs

Om du lånar ut 0,1 Ether till en vän och vännen ska återbetala inom någon månad – hur mycket ska då återbetalas? Är det 0,1 Ether eller den summa som detta motsvarande i fiat vid utlåningstillfället? Genom att istället göra betalningar i Tether kan man vara säker på att få exakt (eller mycket nära) den summa som önskas. En stabil kryptovaluta som kan användas vid betalningar där man inte vill bli påverkad av en instabil växelkurs.

  • Enkla Uttag

Sista steget i kedjan är att Tether skickas tillbaka till deras webbplats och att växling sker mot USD. Däremot ska direkt påpekas att Tether hittills bara accepterat mycket stora insättningar och uttag. Det är alltså inte en väg för småspararen att använda. Vid uttag ska Tether Limitied förstöra de inväxlade tokens så att antalet alltid speglar storleken på säkerheten.

tether kedjan

Kritiken – Finns verkligen säkerheten?

Eftersom funktionen med Tether bygger på att den backas av ett lika stort kapital i USD så är säkerheten fundamental. De som driver Tether skulle självklart tjäna på att vara transparenta och visa upp att kapitalet finns. Det skulle öka trovärdigheten och tryggheten – något som är målet med valutan.

Men några bevis har aldrig visats och skeptiker menar att Tether skapas utan att det kommit in mer kapital. Därmed skapas valutan ”av luft” och kan sedan användas för köp av andra kryptovalutor på ett flertal olika handelsplatser. Om så är fallet, och det skulle bevisas, kan kryptomarknaden stå för ett rejält bakslag.

I september 2017 försökte Tether bevisa säkerheten genom att publicera ett dokument från ett offentligt redovisningsföretag (Friedman LLP)  som skulle intyga att kapitalet fanns. Men när New York Times granskade dokumentet menade tidningen att det inte fanns tillräckliga bevis i texten. Detta utifrån hur dokumentet var uppbyggd med allt för vaga termer. Dessutom har nu samarbetet mellan Tether och Friedman avslutats.

Tether hävdar att all kryptovaluta är backad av fiat, att deras konton regelbundet granskas och att säkerheten är god. Men när det saknas bevis skapas snabbt misstro.

tether säkehet

Kritiken – Anonymiteten och ansvarsfriheten

De som läser ”Terms of Statement” kommer se att Tether har en klausul som säger att de har rätten att vägra växla in Tether mot USD (Se mer i videon nedan från 5:20). Självklart skapar det en viss osäkerhet.

USD-T och den kritik som framförts mot dem

Framförallt finns kritik utifrån anonymiteten. Det är inte tydligt vilka som driver Tether och exakt vilken koppling som finns till Bitfenix.

Instabilare kurs

tether oro

Att det finns en viss oro kring Tether kan även utläsas på dess värdeutveckling. Fram till maj 2017 var den nästan exakt i linje med 1 USD.  I april 2017 florerade en hel del rykten om Tether vilket skapade en misstro på marknaden och den föll till ca 92 cent. Grunden var att Bitfenix bankkonton blev frysta vilket självklart skapade stor oro och många valde att sälja av USD-T även om de var tvungen att göra det till en viss förlust.

Sedan dess har kursen varit mer instabil och delvis påverkats av rykten och kursändringar på kryptomarknaden. Framförallt har kursen gått upp när kryptomarknaden överlag gått ner. Detta just eftersom man ser det som en valuta med stabilitet.

Risker

  • Tether Limited skulle kunna gå i konkurs
  • Deras bank kan bli insolvent
  • Banken kan frysa eller konfiskera kapitalet
  • De skulle kunna misslyckas med att upprätthålla säkerheten
  • Tether kan bli hackade (som hände 2017)

Det kan se ut som att riskerna är höga med Tether men samtidigt hittas liknande risker hos många altcoins som är under utveckling och uppbyggnad. Framförallt beror värdet på om marknaden litar på Tether eller inte. Så länge som marknaden anser att en USD-T ska vara värd en USD så kommer det värdet ligga på den nivån. Att däremot spara större summor i Tether innebär alltså en viss risk.

Tanken är alltså god med Tether. Däremot verkar de har valt fel väg med stor anonymitet och brist på transparens. Något som skapar kritik, rykten och misstro.

Mer läsning

Wikipedia

Tethers hemsida

Tethers Whitepaper