Monero

moneroMonero (XMR) är ett valutasystem som är säkert, privat och ospårbart. Monero använder en särskild slags kryptograf för att säkerställa att alla transaktioner som görs till 100% är ospårbara. Detta är förstås någonting som är eftersträvansvärt i den allt mer transparenta värld vi lever i. Här kikar vi närmare på Monero och dess speciella egenskaper.

Moneros historia

Moneros historia kan spåras tillbaka till juli 2012 och lanseringen av Bytecoin. Bytecoin var den första riktiga implementeringen av CryptoNote, ett applikationslagerprotokoll som idag driver flera decentraliserade valutor. CryptoNotes applikationslager påminner i flera hänseenden om det som driver Bitcoin, men det finns också flera områden där de bägge skiljer sig åt. Bytecoin var ett lovande projekt, men omvärlden upptäckte snart att allt inte stod rätt till och att 80% av mynten redan hade publicerats. Därför beslutade man att Bytecoins blockkedja skulle förgrenas och att mynten på den nya kedjan skulle kallas Bitmonero. Bitmonero bytte sedermera namn till Monero, vilket betyder “mynt” på esperanto. På den nya blockkedjan skulle ett block minas och läggas till varannan minut. Monero lanserades 2014 och styrs av ett team bestående av sju utvecklare varav fem har valt att förbli anonyma. De två utvecklare som har trätt fram i offentligheten är Riccardo Spagni, kallad “Fluffypony”, och David Latapie. Projektet är open source och crowdfundas.

Moneros unika egenskaper

Det är framför allt fyra egenskaper som skiljer Monero åt från andra kryptovalutor: valuten är din egen, den är utbytbar, den är dynamiskt skalbar och systemet använder fyra olika nycklar. Låt oss nu förklara dessa egenskaper närmare.

Din integritet skyddas

Du har fullständig kontroll över din transaktioner och du är ansvarig för dina pengar. Eftersom din identitet inte är känd kommer ingen kunna se vad du lägger dina pengar på.

Valutan är utbytbar

Tack vare Moneros integritet är valutan utbytbar. Det betyder att den kan det är en tillgång som kan bytas mot andra tillgångar av samma slag. Ett exempel på denna utbytbarhet är att du kan låna ut 10 XMR till en vän och låta denne återbetala pengarna i form av 10 XMR. Faktum är att det går precis lika bra om din vän betalar tillbaka genom att först överföra 5 XMR och sedan ytterligare 5 XMR till dig – i bägge scenarierna har lånet återbetalats och du har fått tillbaka dina 10 XMR. Detsamma gäller inte om din vän till exempel lånar ett klädesplagg (till exempel dina nya kostymbyxor) och senare ger dig ett helt annat klädesplagg (såsom sina gamla jeans) i utbyte. Du kommer sannolikt inte vara särskilt nöjd med din väns “betalning”, vilket gör att klädesplaggen i detta exemplet inte är en utbytbar tillgång.

Vilken roll spelar utbytbarheten för en kryptovaluta?

Om vi tar Bitcoin som exempel, så tar denna stora kryptovaluta stolthet i sin öppna liggare. Det innebär dock även att vem som helst kan se transaktionerna i denna och spåra enskilda transaktioner. Vad det betyder är att du kan äga en bitcoin som vid ett tillfälle har använts vid en illegal transaktion, till exempel för att köpa droger, och att detta för evigt kommer vara förknippat med myntet. På vissa handelssajter betraktas dessa “befläckade” mynt har ett lägre värde än “rena” mynt. Detta eliminerar utbytbarheten och är ett faktum som Bitcoin ofta kritiseras för. Varför ska du drabbas för att någon av myntets tidigare ägare har använt det för illegala ändamål? Här skiljer sig Monero åt från Bitcoin. Eftersom all data och alla transaktioner är privata, kan ingen känna till ditt mynts historia. Det betyder att det inte finns några “rena” eller “befläckade” Monero, och valutan är därmed utbytbar.

Monero är dynamiskt skalbar

Bitcoins problem med skalbarhet är ett hett debatterat ämne i kryptovärlden. Det hela kan sammanfattas med att Bitcoin skapades med en självförvållad begränsning av blockstorleken på 1 Mb. Tidigare versioner av valutan saknade denna begränsning, men den infördes senare för att förhindra spammiga transaktioner. Monero har däremot ingen förutbestämd storleksbegränsning, vilket å andra sidan samtidigt innebär att illvilliga miners kan täppa igen systemet med oproportionerligt stora block. För att förhindra detta från att inträffa använder sig systemet av bestraffning när det kommer till belöningar för nya block. Om ett nytt block har en storlek som överstiger de senaste 100 blockens medianstorlek minskar belöningen för det nya blocket.

Flera nycklar används

En av de aspekter av Monero som är mest förvirrande är dess flera nycklar. Bitcoin, Ethereum och flera andra valutor använder bara två nycklar: en publik och en privat. Monero är dock mer komplicerad än så. Monero använder sig av fyra nycklar:

 • En publik nyckel, den publika granskningsnyckeln, används för att skapa den publika adress varifrån mottagarens pengar kommer skickas.
 • En privat nyckel, den privata granskningsnyckeln, används av mottagaren för att söka igenom blockkedjan i syfte att hitta de pengar som har skickats till denne.
 • Den andra publika nyckeln, den publika spendernyckeln, hjälper avsändaren att delta i ringtransaktioner samt att verifiera nyckelbildens signatur.
 • Den andra privata nyckeln, den privata spendernyckeln, hjälper till att skapa den nyckelbild som gör det möjligt att skicka transaktioner.

Fördelar och nackdelar med Monero

Monero har förstås vissa för- och nackdelar gentemot andra kryptovalutor. Här ska vi försöka sammanställa dessa från ett objektivt perspektiv.

Fördelar

 • Monero är en av de kryptovalutor med bäst funktioner för integritet.
 • Valutans transaktioner är inte spårbara.
 • Blockkedjan saknar begränsning och är därför dynamiskt skalbar.
 • Har uppnått god ekonomisk tillväxt.
 • Är selektivt transparent, vilket innebär att du kan göra dina transaktioner synliga för de personer som du själv väljer. Detta gör att Monero kan granskas av externa aktörer såsom revisorer.
 • Har ett kompetent team som leder utvecklingen.

Nackdelar

 • Moneros transaktioner är betydligt större än andra kryptovalutors motsvarigheter, vilket beror på att krypteringen är mer omfattande.
 • Antalet plånböcker som är kompatibla med Monero är begränsat.
 • Monero är inte användarvänligt och har ännu inte anammats eller accepterats av de breda massorna.

Moneros framtid

I takt med att framtiden blir mer öppen och decentraliserad, råder det inga tvivel om att Monero kan komma att locka allt fler individer tack vare dess integritet. Monero är en av få icke-bitcoinbaserade valutor som har stor potential att verkligen lyckas. Med tanke på den starka utvecklingen så här långt ser framtiden för Monero onekligen ljus ut!