Investera i Bitcoin – olika alternativ

Det tog några år innan intresset för Bitcoin verkligen tog fart. I början var handelsvolymen låg och därmed fanns det inte heller ekonomiska incitament för företag att skapa olika handelslösningar. När väl intresset ökade skapades även ett flertal olika vägar för de som vill investera i valutan. Vilken väg som är bäst beror på hur man ser på sin investering gällande risk, investeringshorisont m.m.

Exchange

En exchange kan liknas med ett växlingskontor. I likhet med hur man kan gå in på ett Forexkontor och köpa valuta till ett bestämt pris så kan Bitcoin, och andra kryptovalutor, köpas via exchangeföretag till ett aktuellt pris.

I vissa fall krävs identifiering innan handel kan ske. Det kan exempelvis vara att kopia på pass eller körkort skickas in. Men det finns även företag som inte har denna säkerhetskontroll utan låter användarna handla så fort de har skapat ett konto på deras sida. Betalning kan ske bland annat med banköverföring, kortbetalning eller digitala plånböcker så som Neteller.

Det varierar vilka kostnader som uppstår. En del erbjuder gratis handel men har då kostnaden inbyggd i växelkursen (Samma upplägg som Forex vid valutaväxling). Andra har en viss avgift vid varje handelstillfälle men i gengäld bättre kurser.

Fördelen – Fördelen med att handla via en exchange är att handeln går fort och att man direkt ser vilken kurs som erbjuds. Denna kurs kan självklart ändras under dagen så den kurs som erbjuds vid köptillfället gäller därmed enbart exakt då.

Nackdelen – Nackdelen är kostnaderna som uppstår och att det ibland kan vara svårt att få överblick på hur mycket man egentligen betalar för själva servicen. Dessutom varierar det kraftigt vilka kryptovalutor som de olika företagen erbjuder. Bitcoin är ”basen” och erbjuds alltid men därutöver kan det variera från några få till ett betydligt större utbud.

Exempel: Coinbase, Bitpanda

Handelsplattform

Ett annat alternativ är att köpa/sälja kryptovaluta via handelsplattformar. Där möts köpare och säljare och skapar transaktioner utifrån efterfrågan på valutan. Det kan liknas med aktiehandel där ägaren av aktierna kan lägga upp en säljorder och ange vilken kurs man är beredd att sälja till. Samtidigt lägger köpare upp köporder med valbar kurs. Om dessa matchar skapas en transaktion.

Fördelar – Två tydliga fördelar med handelsplatser är utbudet och priset. Här är utbudet betydligt större än hos Exchange och de som vill köpa de mindre kända valutorna kan vända sig hit. I och med att man kan sätta sitt eget pris går det även att ta del av tillfälliga dippar i kursen på ett mer effektivt sätt.

Nackdelar – En nackdel är att det är mer avancerat att köpa och sälja kryptovaluta denna väg än via en exchange – där köp kan ske på under en minut.

Exempel: Kraken 

Certifikat

Ett certifikat följer utvecklingen av en underliggande tillgång. Ett certifikat i Bitcoin kommer därmed att öka i värde om Bitcoin ökar i värde. Utbudet av certifikat inom olika kryptovalutor ökar stadigt och år 2017 kunde dessa köpas i Sverige via Avanza.

Genom att investera i certifikat kan man ta del av värdeökningen på Bitcoins utan att behöva äga dem direkt. Det ska därmed enbart ses som en investering. De som vill kunna handla med Bitcoin behöver istället köpa och äga dem direkt (se ovan).

Fördelar – Att köpa och sälja certifikat är extremt enkelt och kan ske via Avanza som har svensk support och även en rad andra investeringsmöjligheter. Vid kapitalförlust kan förlusten kvittas mot andra kapitalvinster. Många väljer däremot att lägga handeln i ett ISK vilket är mycket gynnsamt vid värdeökningar.

Nackdelar – Certifikat är enbart för de som vill investera i Bitcoin utan något intresse för att handla med valutan. Vill du äga valutan – eller ett värdepapper som följer dess utveckling? En annan nackdel är kostnaden då Avanza tar en administrationsavgift på 2,50%.

Exempel: Avanza 

CFD

CFD (Contracts for Difference) är derivatinstrument som kan användas för att få positiv avkastning vid värdeförändringar i valutor, aktier eller andra underliggande tillgångar. Om du köper en CFD så innebär det att du handlar på kommande kursförändring. Likt ett certifikat så äger du inte tillgången, i detta fall kryptovalutan, utan spekulerar i om den ska gå upp eller ner i värde.

Kontraktet innebär ett slags avtal mellan två parter att betalning ska ske på värdeskillnaden som skett på underliggande tillgång mellan att kontraktet öppnades till det stängdes.

Det går även att handla med hävstång vilket betyder att risken blir större, och eventuell avkastning större. En mindre värdeförändring i underliggande tillgång kan skapa en stor procentuell ökning av kapitalet. Man kan därmed säga att hävstången ”slår” åt två håll. Den kan öka avkastningen rejält – men ökar därmed även risken rejält.

Fördel: En fördel med CFD är att det går att tjäna pengar på uppgång eller nedgång. Detta beroende på vad man handlar i. Det finns även möjlighet att handla med hävstångseffekt även om detta enbart rekommenderas till de som förstår tekniken. Courtaget är även lågt.

Nackdel – CFD är inte något för den som vill investera i Bitcoin på lång sikt utan snarare för daytraders och liknande. Uppsidan kan bli mycket stor – men även förlusterna. Det är ett mer avancerat finansiellt sätt att tjäna pengar på kursförändringar än att exempelvis köpa certifikat.

Exempel: Plus500

Fonder

Fördelen med att köpa fonder är att man får en differentierad risk och låter någon med mer kunskap förvalta kapitalet. Visserligen måste en mindre avgift betalas för att kunna ta del av fonden men samtidigt behöver man själv inte analysera och avgöra vilka kryptovalutor som för tillfället är mest köpvärda.

Ett av de enklaste fondalternativen är Iconomi.net. Här erbjuds ett flertal olika fonder med varierande inriktning. Bland annat finns det fonder som förvaltas av Columbus Capital samt CrushCrypto.com.

Exempel: Iconomi.net