NEM

NEM är en förkortning för New Economy Movement och är en kryptovaluta som huserar lite i skymundan bakom de större valutorna på marknaden. Dess token bär förkortningen XEM och är en populär tillgång bland de personer som gillar plattformen. Faktum är att NEM är en av de allra äldsta kryptovalutorna, då den lanserades redan under 2014, och det är även en av de mest värdefulla valutorna. I skrivande stund är valutan den 16:e mest värdefulla kryptovalutan med ett marknadsvärde på drygt 1,4 miljarder dollar.

nemNEM är i själva verket en blockchain-teknik, och påminner på så sätt om Ethereum. Plattformens token XEM fyller samma funktion i NEM:s blockkedja som ETH gör i Ethereums. Andra tokens skulle potentiellt sett kunna lanseras i NEM:s blockkedja (mer om detta kan du läsa längre ner på denna sida) och ha ett högre värde än plattformens egna token.

NEM ligger i framkant inom sin nisch

Samtidigt som NEM är den 16:e mest värdefulla kryptovalutan i världen, är det också en av de kryptovalutor som det inte talas särskilt mycket om. Detta kan eventuellt ha att göra med att valutan har sitt ursprung i Japan, men under de senaste åren har den expanderat och nått såväl övriga delar av Asien som Europa och andra kontinenter. Detta genom att ingå partnerskap med större företag runtom i världen om användningen av den privata versionen av NEM:s blockkedja.

Det finns förvisso flera nya kryptovalutor där ute som har påbörjat sökandet efter sätt för större företag att implementera blockchain-teknik i sina system, men NEM har kommit betydligt längre än dessa och har redan en fungerande produkt som dessutom används av kunder. För varje ny kund ökar NEM:s rykte och därmed även dess marknadsvärde.

Privat eller publik blockkedja

NEM kan användas såväl av företag som vill ha en helt privat blockkedja som av företag som vill använda NEM:s befintliga, publika blockkedja. Det senare kan vara ett bra alternativ om företaget i fråga inte själva vill hosta hela blockkedjan, eller om de vill kunna interagera med andra, redan befintliga tjänster på NEM:s blockkedja.

För att använda smarta kontrakt på Ethereums plattform behöver du först lära dig plattformens språk, Solidity. NEM har valt att göra integrationen lite enklare för utvecklare genom att tillhandahålla ett s.k. RESTful API. Detta innebär att utvecklare kan interagera med NEM:s blockkedja utan att behöva lära sig ett nytt programmeringsspråk. Detta är sannolikt en nyckel till att NEM redan har kunnat tillkännage samarbeten med flera olika företag.

NEM:s smarta kontrakt inträffar utanför kedjan, vilket betyder att de verkställs på ett företags privata server men att resultaten lagras på den publika blockkedjan. Det innebär att kontrakten kan vara lika komplexa som vanliga datorprogram, skrivas med hjälp av vilka programmeringsspråk som helst, och enkelt integreras i ett företags egna system och data. Inget av detta är möjligt med Ethereum.

Smarta tillgångar

Det finns förstås flera olika anledningar till att företag vänder sig till NEM, men en av dessa blir allt viktigare: dess smarta kontrakt. Smarta kontrakt påminner om Ethereum-tokens, men är enklare att skapa. Det går inte att göra lika mycket med en smart tillgång som med Ethereums smarta kontrakt, men NEM:s smarta tillgångar är betydligt enklare att sjösätta med bara några klick än ett smart kontrakt på Ethereums plattform.

Ethereums smarta kontrakt används framför allt för att skapa ERC-20-tokens, vilka är kryptovalutor som bygger på Ethereums blockkedja. NEM:s smarta tillgångar kan användas på ett liknande sätt men utan att du behöver skriva någon kod eller betala höga avgifter. NEM har ingått ett samarbete med Blockchain Global för att bygga en finansmarknad bestående av NEM-baserade tokens, komplett med möjligheten att anordna ICO:er. Ett flertal företag, däribland LoyalCoin, har till följd av detta börjat välja NEM framför Ethereum.

Slutledning

NEM har för de flesta kryptoentusiaster flugit under radarn, men organisationen bakom projektet, NEM Foundation, har tillkännagivit att de under 2018 kommer lägga 40 miljoner dollar på marknadsföring och outreach. Detta kombinerat med bättre skalbarhet, enkelheten när det kommer till att skapa smarta tillgångar, samt de privata smarta kontrakten, gör att NEM inom kort skulle kunna roffa åt sig en större andel av ICO-marknaden än den som Ethereum för tillfället har i sin besittning.