CFD – Ordbok

Denna ordbok har fokus på CFD-handel med kryptovaluta som underliggande tillgång. De flesta begrepp gäller för allmän CFD-handel medan vissa är gäller specifikt för just kryptovalutor.

A

B

Begäran om betalning – Skulle saldot på kontot minska under Uppehållsmarginalen kan en begäran om betalning gå ut till kunden. Därmed får man en tidsram på sig att själv föra in pengar för att därigenom kunna behålla sina positioner.

C

CFD – Förkortning för Contracts for Difference

CopyTrading – Tjänst som gör att du kan kopiera andra traders portföljer och följa ändringar i dessa.

D

Demokonto – Ett konto där handel sker med låtsaspengar vilket är bra att testa på med innan handel sker med riktiga pengar.

E

Enhetsbelopp – Det belopp som minst kan användas vid handel, eller storlek på kontrakt som minst kan väljas.

Etoro – Handelsplattform med stort fokus på social interaktion. Erbjuder exempelvis CopyTrading.

F

Förfallodatum – Det datum som en position automatiskt stängs förutsatt att handeln sker med förfallodatum.

G

Garanterat Stop – Garanterar en exakt gräns för vilka förluster som får uppstå. Det är därmed en kompletterande tjänst till Stop Loss. Med Garanterat Stop menas att positionen stängs på denna nivå även om det skulle uppstå en stor ”klyfta” på marknaden mellan köp- och säljkurs. Om garanterat Stop väljs kan kostnad uppstå för positionen genom ytterligare spread.

H

Hävstångseffekt – En funktion som ökar storleken på handeln utan att man behöver ha större belopp att investera. Om exempelvis en person har 1 000 kr och hävstång erbjuds till x5 betyder det att man kan köpa maximalt för 5 000 kr. Funktionen ökar därmed möjlighet till vinst – men även risken. Används hävstång finns nämligen risken att förlusten kan bli större än investerat kapital.

I

Inaktivitetsavgift – En del mäklare tar en avgift om deras tjänst inte används inom en viss period.

IQ Option – Handelsplattform med stort antal kryptovalutor. Handla med ner till 1Euro per trade.

J

K

Köpposition – En position som öppnas när du tror att värdet på underliggande kryptovaluta kommer att öka. Värdet kommer att följa kryptovalutans värdeförändring.

L

M

Markets.com – En av världens ledande plattformar för CFD-handel

N

Nattavgift – Se Overnight Fee

O

Order med efterföljande stop – Fungerar likt Stop Loss men istället för att låsa stängning av position till ett värde eller procentuell förändring så är det knutet till kursförändringar. Därmed släpar nivån för stängning uppåt om kursen går uppåt. Exempelvis kan stängning automatiskt ske om kursändring sker neråt med 5 % från högsta nivån.

Overnight Fee – Håller du en position över natten kan Overnight fee uppstå. Beloppet baseras på värdet av kontraktet och är någon enstaka procent på årsbasis.

P

Pepperstone – Plattform som erbjuder hävstång på x5 på kryptovalutor.

Plus500 – Plattform som erbjuder CFD-handel med hävstång och korta tidsintervaller

Premieköp – Om en köpposition hålls över natten kan en premie tas eller läggs till till/från kontot (se även Overnight fee).

Premietid – Tid på dygnet som premien betalas/inkasseras. Se Premieköp/Premiesälj

Premiesälj – Om en säljsposition hålls över natten kan en premie tas eller läggas till från kontot. (se även Onvernight fee)

Prisbevakning – Notifiering sker när kuren når angiven nivå. Någon handel sker alltså inte utan det är enbart en information till dig om denna kursändring.

Q

R

Rollover – Om det finns ett förfallodatum kan öppna ordrar ”rullas” över till kommande kontrakt.

S

Spread – Skillnaden mellan köp- och säljkurs

Stop Loss – Funktion som gör att positioner öppnas eller stängs vid angivna nivåer. Hos vissa bolag används ”Stop Loss” både för öppning och stängning av positioner medan begreppet hos andra enbart gäller för stängning av position vid förlust. (Stop Loss = Stoppa förlusten)

Stop Limit – Funktion som gör att positioner automatiskt stängs om kursen når en förangiven nivå. Den kallas även för ”Stäng vid vinst” och används för att ta hem vinster utan att man själv behöver bevaka kursrörelserna.

Säljposition – En position som öppnas när man tror att kursen på kryptovalutan kommer att falla. Positionen ökar i värde när kryptovalutans kurs faller – och tvärtom.

Säkerhetsmarginal / Säkerhetskrav– För att säkerställa att du har kapital att täcka eventuell förlust krävs en säkerhetsmarginal vid öppning av en position. Det betyder att kapitalet på kontot måste överstiga denna nivå för att positionen ska få öppnas. Storleken på säkerhetsmarginalen är olika mellan underliggande tillgångar samt mellan olika mäklare.

T

Tidsintervall – CFD-handel kan ske med eller utan tidsintervall. Finns tidsintervall betyder det att positionen automatiskt stängs en specifik tid. Se förfallodatum.

U

Uppehållsmarginal – För att en position ska bibehållas öppen krävs att kapital på kontot är lika med eller mer än krävd uppehållsmarginal. Skulle uppehållsmarginalen bli lägre stängs automatiskt positionen. I vissa fall skickar mäklaren ut ”Begäran om betalning” som gör att positionen kan hållas öppen längre. Se Begäran om betalning

V

W

X

Y

Z