VeChain (VEN)

VeChain är en plattform som har tagits fram för att förbättra hanteringen av leverantörskedjan. Med hjälp av manipuleringssäker teknik och distribuerad liggare förser VeChain företag och kunder med förmågan att avgöra köpta produkters kvalitet och äkthet. All information om en produkts rörelse i leverantörskedjan kan sparas och verifieras för att tillhandahålla ett ekosystem för hantering av leverantörskedjan som är säkert för alla parter.

Digitalisering av resurser

VeChain planerar att åstadkomma ett säkert ekosystem för hantering av leverantörskedjan genom att digitalisera resurser. VeChain gör det möjligt för tillverkare att förse sina produkter med unika identifierare knutna till plattformen. Detta gör det möjligt för tillverkare, samarbetspartners i leverantörskedjan samt kunder att spåra produkterna under deras resa i leverantörskedjan.

VeChain använder sig av sin teknik VeChain Identity (VID) för märkning och spårning av produkter. En VID tas fram med hjälp av en SHA256-hashfunktion, vilket innebär att ett slumpmässigt hashtal är knutet till varje VID. En enskild VID kan sedan kopplas till en tagg för närfältskommunikation (NFC), en QR-kod eller en RFID-tagg som används för varje produkt. Denna mot gör det möjligt för den taggade produkten och all tillhörande information, till exempel de aktiviteter i leverantörskedjan som produkten är involverad i, att översättas från den riktiga affärsvärlden till plattformen.

Plattformen och dess teknik kan användas inom alla branscher, men för att ge ett exempel på dess användning använder vi oss i detta exempel av läskindustrin. En flaska läsk kan utrustas med en VID, vilket gör att såväl läsktillverkaren som kunden kan spåra läsken från det att den tillverkas, hela vägen till att den levereras till slutkund. Eventuella försök att bedra kunden kommer upptäckas, då läskens äkthet kan avgöras vid varje steg i leverantörskedjan.

VeChain kan lösa verkliga problem

Förfalskning av läkemedel är ett exempel på en stor utmaning som idag existerar världen över. Ett svenskt läkemedelsföretag med patent på ett eftertraktat läkemedel som endast tillverkas i Sverige och levereras till länder runt om i världen kan ställa särskilda krav på hantering, transport och förvaring i samband med transport till andra länder.

Leveransen kan till exempel behöva lagras i en temperatur om mellan 0 till 4 grader och kanske inte kan skickas via flyg, då det högre lufttrycket kan påverka läkemedlets medicinska egenskaper. Det är dessutom vanligt att läkemedel förfalskas, vilket gör att leveransens äkthet och innehåll bör kunna verifieras.

Så kan VeChain lösa problemet

VeChains digitalisering av resurser kan lösa ovan beskrivna problem. VeChain gör det möjligt att logga information om produkterna på dess publika blockkedja, vilket gör att alla intressenter – tillverkaren, övriga aktörer i leverantörskedjan samt slutkund – kan hålla sig uppdaterade om produkten och dess hantering.

Genom att placera en RFID-tagg på lämpligt ställe på läkemedelsförpackningen kommer det vara omöjligt att manipulera förpackningens innehåll. Detta eliminerar risken för att läkemedlet byts ut mot ett sämre läkemedel, då eventuella försök till manipulation kommer  göra taggen ogiltig.

RFID-taggar kan även utrustas med smarta sensorer som gör det möjligt att i realtid skicka varningar via VeChains blockchain-nätverk om till exempel läkemedlets förvaringstemperatur skulle över- eller understiga önskad temperatur. Taggens sensorer skulle även kunna känna av om läkemedlets paket inte följer den tillåtna flygrutten.

Noder och tokens

Säkerheten på plattformen upprätthålls med hjälp av nätverksnoder. Dessa noder kan kontrolleras av de företag som är direkt delaktiga i ekosystemet. Nätverksnoder kan tillhandahålla tjänster såsom kvalitetskontroll eller plånbokstjänster. De kan även agera som tjänsteleverantör av hantering av den privata nyckeln.

Plattformen använder även sina egna tokens vid namn VeChain-tokens (VEN). Dessa kommer att användas vid verkställning av smarta kontrakt. De kommer även att fylla ett annat syfte, nämligen som en mekanism för incitament – de kommer att tilldelas de nätverksnoder som hjälper till att främja ekosystemet genom sin delaktighet i denna.

Organisationen bakom VeChain

Bakom VeChain står stiftelsen VeChain Foundation. Denna stiftelse ansvarar för att bygga upp nätverket samt utföra teknisk forskning och utveckling. Stiftelsen har också en viktig roll i affärsutvecklingen, där den ska uppmuntra och stödja samarbeten med företag som kan vara intresserade av att använda blockchain-teknik som en tjänst. Detta inkluderar betaltjänster, utveckling av smarta kontrakt, plånboksutveckling samt hantering av privata nycklar. VeChain samarbetar i skrivande stund med bland annat Microsoft, Renault och PwC.

Slutledning

Det råder inga tvivel oma att blockchain-tekniken kan komma att förändra hanteringen av leverantörskedjan i grunden. Med ett växande antal samarbeten med företag och utveckling när det kommer till teknisk framsteg, positionerar sig VeChain som den innovativa och förändrande kraft som kan komma att förändra det sätt på vilket vi föreställer oss leverantörskedjan.