Zcash

Bitcoin är en öppen och tillståndsfri kryptovaluta, men det är en vanligt missuppfattning av dess transaktioner skulle vara anonyma. Historiken för varje transaktion visas i den offentliga liggare som kallas blockkedjan. Med hjälp av sofistikerad mjukvara kan man ta reda på vem som har utfört en stor del av dessa transaktioner. För att överbrygga denna brist på integritet har flertalet kryptovalutor valt att fokusera på funktionalitet som förhöjer integriteten. Detta leder oss osökt in på Zcash.

Enligt valutans officiella hemsida är Zcash “den första öppna, tillståndsfria kryptovalutan som till fullo kan skydda transaktioners integritet med hjälp av nollkunskapskryptografi”. Zcash lanserades under 2016 och syftet med valutan är att möjliggöra anonyma transaktioner. Nedan kommer vi gå igenom hur denna kryptovaluta skiljer sig åt från andra kryptovalutor såsom Bitcoin. Vi kommer även att belysa tekniken bakom valutan samt beröra andra aspekter av Zcash.

Därför grundades Zcash

zcashFöregångaren till Zcash grundades till följd av att Zooko Wilcox under 2013 började oroa sig för integriteten i samband med Bitcoin-transaktioner. Bitcoin listar alla transaktioner i sin offentliga blockkedja. Även om du inte behöver uppge någon information som kan identifiera dig när du öppnar en Bitcoin-plånbok, kan alla mynt som förs över till och från din plånbok spåras. Genom att analysera de transaktioner som skett med hjälp av din plånbok, kan en person potentiellt sett få en hel del information om dig och de som du gör affärer med.

Den ursprungliga idén bakom Zcash förverkligades 2013 i form av Zerocoin. Med hjälp av Zerocoin kunde Bitcoin-användare göra insättningar och uttag, samt kombinera och splitta mynt till nya plånböcker. På detta sätt grumlades myntens historik.

Efter ett tag upptäckte dock teamet bakom Zerocoin att det fanns en efterfrågan för en verkligt privat kryptovaluta. Genom att samarbeta med kryptografer i Israel och USA tog de fram protokollet Zerocash, vilket är ett system för privata transaktioner. De lanserade även en ny kryptovaluta vid namn Zcash, vilken bygger på detta protokoll. Genombrottet för Zerocash-protokollet kom i och med att zk-SNARKs – en teknik som du kan läsa mer om lite längre ner – skapades.

Likheter med och skillnader mot Bitcoin

Zcash (ZEC) bygger på en ny teknik som inkluderar nollkunskapsbevis, vilken gör det möjligt att bevisa någonting (till exempel att en person äger fler än 5 ZEC) utan att denne person behöver avslöja känslig information (exempelvis det totala antalet ägda ZEC). Valutan har fått sitt namn från det faktum att ingen (zero) kunskap avslöjas i samband med verifieringsprocessen. De anonyma transaktioner som görs med hjälp av denna teknik kallas i Zcash för skyddade transaktioner.

Detta är en stor skillnad mot Bitcoin där vem som helst kan se ditt saldo och alla andra bitcoin-adresser du någonsin har överfört bitcoin till eller från, om du vid något tillfälle har delat din bitcoin-adress offentligt. Även om du inte skulle dela din adress publikt, har företag såsom Elliptic och Chainalysis tagit fram mjukvara som kan avanonymisera din adress om du har utfört en transaktion med andra adresser som inte är anonyma. Detta kan likställas vid att alla du känner, och till och med främlingar, skulle kunna se hur mycket pengar du har på ditt bankkonto, samt hur du spenderar dina pengar. Även om dina transaktioner inte är av särskilt känslig natur, vill du sannolikt inte dela med dig av denna information till omvärlden.

Zcash har likt Bitcoin ett maximalt antal mynt om 21 miljoner och släpper nya mynt genom den process som kallas mining. Nya block skapas dock en gång per 2,5 minuter (till skillnad från var tionde minut som i Bitcoin), och Zcash erbjuder dessutom större belöningar för bildningen av nya block. Zcash använder på samma sätt som Bitcoin bevis-på-arbete för att driva sin blockkedja och möjliggöra mining av mynt. Zcash har dock likt exempelvis Ethereum och Bitcoin Gold implementerat flera av de funktioner som förhindrar större miningverksamheter med ASIC-riggar från att roffa åt sig en stor mängd mynt.

En annan sak som skiljer Zcash från Bitcoin är att utvecklingsteamet på Zcash Company samt den icke-vinstdrivande organisationen Zcash Foundation avlönas direkt via blockkedjan. Detta genom att 20% av alla belöningar för utvunna mynt under de 4 första åren går till Zcash Companys intressenter i form av grundare, anställda, rådgivare och investerare. Detta motsvarar 10% av den totala tillgången av valutan, och är tänkt att bekosta valutans support samt vidareutveckling av valutan.

Tekniken bakom Zcash

Zcash använder sig av en nyskapande nollkunskapsverifiering vid namn zk-SNARKs (zero knowledge succinct non-interactive arguments of knowledge). Denna teknik har tagits fram av ett antal forskare, däribland Alessandro Chiesa och Eli Ben-Sasson. Det är med hjälp av zk-SNARKs som Zcash kan möjliggöra publika och privata transaktioner med möjligheten för användaren att selektivt delge information om sina privata transaktioner. Transparens är valfritt och kan vara fördelaktigt i vissa situationer, till exempel då man av skatteskäl behöver skicka information om transaktionen till Skatteverket.

En användare kan dela en särskild nyckel med andra som gör det möjligt för vissa personer att se detaljer kring en transaktion. Denna nyckel skiljer sig åt från den som används för att spendera pengar. Tack vare att två olika nycklar används kan information om en transaktion delas med tredje part utan att denne kan spendera pengarna på kontot. Detta kan liknas med det traditionella banksystemet, där din inloggning till internetbanken krävs för att få tillgång till pengarna medan en tredje part kan tilldelas en kopia av ditt kontoutdrag.

Zcash har även krypterade meddelandefält, via vilka ett hemligt meddelande kan skickas till mottagaren från avsändaren. Detta kan liknas vid att skriva en anteckning på en check, men att inte alla som hanterar checken kan se meddelandet utan endast den person som har nyckeln till informationen. Denna funktion har flera användningsområden – bland annat kan ett meddelande eller en betalningskod skickas till mottagaren via meddelandefältet.

Zcashs säkerhetsbekymmer

Även om Zcash genom sin användning av zk-SNARKs och andra tekniska framsteg inom kryptografi framstår som en häftig och banbrytande kryptovaluta, undrar vissa experter huruvida de algoritmer som tillhör de allra senaste verkligen är säkra. Medlemmar i Bitcoins utvecklingsteam har till exempel kallat den kryptografi som Zcash bygger på för “högst experimentell”. Det är fullt möjligt att det finns en svaghet i Zcashs infrastruktur som inte kommer att upptäckas än på länge.

Det främsta problemet är om någon skulle hitta ett sätt att knäcka Zcashs algoritm för zk-SNARKs, eftersom detta skulle medföra att personen skulle kunna skapa transaktioner efter eget behag. Eftersom man inte behöver tillhandahålla information om avsändare och mottagare i ett nollkunskapsbevis, skulle man enkelt kunna skapa nya mynt och sätta in dem på sitt konto så länge man hittade ett sätt att lura nätverkets verifieringsnoder.

Om någon skulle kunna återskapa en privat nyckel från den ursprungliga ceremoni genom vilken Zcash skapades, skulle denne kunna förfalska Zcash. Därför behöver man känna tilltro till valutans grundare och tro att alla de sex datorer som användes vid denna, och som lagrade skärvorna av de ursprungliga SNARK-parametrarna, har förstörts helt och hållet. Man behöver också lita på att den ursprungliga ceremonin inte komprometterades genom att skärmdumpas, filmas eller keyloggas.

Framtiden för Zcash

Tekniken bakom Zcash är inte helt fläckfri utan medför vissa begränsningar. I framtiden planerar teamet bakom valutan att ta itu med zk-SNARKs begränsande faktorer, däribland dess minnes- och tidskrävande sätt att utföra beräkningar.

Det krävs nämligen en relativt omfattande mängd datorminne och tid för att generera skyddade transaktioner i Zcash, vilket gör algoritmen något omständig vid regelbunden användning. Som ett resultat av detta är i dagsläget inte alla transaktioner i Zcash skyddade och detta påverkar valutan. Vissa mynt kan vara mer värdefulla än andra eftersom de inte har ett befläckat förflutet.

Zcash-teamet har dock beslutat sig för att fokusera på prestandaförbättringar i en kommande uppdatering, vilken kommer medföra en avsevärd minskning av mängden tid och minne som krävs för att skapa skyddade transaktioner. Till och med smartphones kommer kunna generera bevis-på-arbete efter denna uppdatering. Detta innebär att en större andel av Zcash-överföringar kommer att skyddas, vilket förhöjer den övergripande integriteten. Utvecklingsteamet har även yttrat ytterligare framtida planer där man helt och hållet rör sig bort från transparenta adresser.

Slutledning

Eftersom Zcash inte är kopplad till identifierbar information om sina tidigare ägare, påminner denna valuta mer om de traditionella valutor vi idag använder än om Bitcoin och andra digitala diton. Detta gör att du kan äga Zcash och vara försäkrad om att valutan har ett värde utan att du behöver känna till vem som ägde mynten före dig.

Om du är intresserad om kryptovalutor som fokuserar på integritet, kan det vara av intresse att känna till att Zcash inte är ensamt inom sin nisch på marknaden. Dess största konkurrent är Monero, ett mynt som använder sig av en helt annan slags kryptografi för att garantera sina transaktioners integritet. Det återstår fortfarande att se vilken av dessa bägge valutor som till slut kommer stå överst på täppan bland de integritetsvärnande mynten.