IOTA

IOTA är en ny kryptovaluta som till skillnad från många mer kända kryptovalutor inte har en blockkedja. Den bygger istället på ett nätverk som kallas Tangle, vilket ger valutan unika funktioner såsom avgiftsfria transaktioner, oändlig skalbarhet, snabba transaktioner, säkra överföringar av data m.m. IOTA var ursprungligen tänkt att utgöra ryggraden i sakernas internet, eller Internet-of-Things (IoT), därav namnet på projektet.

Tradingplattformar

iq option
 • Köp riktiga Bitcoins
 • Prisbelönt plattform
 • Gratis demokonto
 • Svensk plattform
binance
 • Störst utbud av valutor
 • Handla dygnet runt
 • Över 5 miljoner användare
 • Låga transaktionsavgifter
etoro
 • Handla 24/7
 • Användarvänlig plattform
 • Programvara för att kopiera topptraders
pepperstone
 • Forex och CFD Trading
 • Över 70 olika instrument
 • Minimerar dina kostnader

Tänk på att det alltid innebär en risk att satsa pengar på kryptovalutor, aktier, valutor och andra finansiella instrument. CFDs är en produkt som kan resultera i att du förlorar allt ditt satsade kaptial. Var noga med att du förstår riskerna innan du satsar.

 

IOTA är en ny kryptovaluta som till skillnad från många mer kända kryptovalutor inte har en blockkedja. Den bygger istället på ett nätverk som kallas Tangle, vilket ger valutan unika funktioner såsom avgiftsfria transaktioner, oändlig skalbarhet, snabba transaktioner, säkra överföringar av data m.m. IOTA var ursprungligen tänkt att utgöra ryggraden i sakernas internet, eller Internet-of-Things (IoT), därav namnet på projektet.

IOTA har idag ett totalt marknadsvärde om cirka 89 miljarder kronor, medan Bitcoins totala värde i dagsläget ligger på omkring 2 440 miljarder kronor. Det är således en förhållandevis liten kryptovaluta, men den har å andra sidan inte funnits på marknaden särskilt länge.

När du kommer i kontakt med IOTA kan du komma att stöta på begreppet MIOTA, vilket är en enhet av IOTA. 1 000 000 (en miljon) IOTA kan även kallas för 1 Mega IOTA (MIOTA).

Historien bakom IOTA

iotaIOTA skapades 2015 av fyra personer: David Sønstebø, Dr. Serguei Popov, Dominik Schiener och Sergey Ivancheglo. Matematikern Popov gjorde den matte som krävdes för mjukvaruprotokollet Tangle, vilket sedan skrevs in i koden av programmerarna Dominik Schiener och Sergey Ivancheglo. Projektet leds av David Sønstebø, en expert på IT och affärer. Dessa människor har under flera års tid varit väldigt involverade i världen av kryptovalutor och har allesammans imponerande CV:n.

I december 2015 samlades 1 377 bitcoin in till utvecklingen av projektet. I samband med detta grundades även den icke-vinstdrivande organisationen IOTA Foundation, vilket är den organisation som står bakom valutan IOTA.

IOTA introducerades i juni 2016, då betatestningen av dess teknik påbörjades.

Fördelar med IOTA

Eftersom IOTA skiljer sig fundamentalt från andra kryptovalutor, ger den unika tekniken valutan flera fördelar gentemot konkurrerande digitala valutor:

Begränsad tillgång på mynt

IOTA har likt exempelvis Bitcoin ett begränsat antal mynt. Det totala antalet mynt är 2 779 530 283 277 761 st. Detta antal kommer aldrig vare sig öka eller minska.

Inga avgifter

För att kunna göra en transaktion behöver en användares enhet bekräfta två andra transaktioner i nätverket Tangle. För att göra detta, löser enheten ett antal mindre komplexa matematiska problem. Detta kan göras av nästan alla moderna enheter, däribland smartphones och bärbara datorer.

Användaren och valideraren (t.ex. en miner) är inte frikopplade från varandra i IOTA, till skillnad från i till exempel Bitcoin. Detta gör att miners inte behöver ödsla enorma resurser på att utvinna nya mynt, samtidigt som en oundviklig centralisering av godkännandet av transaktioner undviks. Kanske ännu viktigare är att Tangle eliminerar behovet av miners och andra intressenter, eftersom nya mynt och transaktionsavgifter inte behöver hämtas från systemet för att betala avgifter för godkännande. Detta medför att IOTA är en avgiftsfri valuta.

En fördel med att IOTA är fritt från transaktionsavgifter är att detta möjliggör extremt små transaktioner, så kallade nanobetalningar.

På grund av den nuvarande flaskhalsen i Bitcoins nätverk gör de höga transaktionsavgifterna Bitcoin till en väldigt opraktisk valuta för den som vill göra mindre överföringar. Teamet bakom IOTA tror att ett av de främsta användningsområdena för nanobetalningar är att de möjliggör för internetuppkopplade enheter att genomföra transaktioner mellan varandra, till exempel för att vid behov betala för bandbredd, lagring, data eller el (samt för att sälja sådana resurser vid överflöd av dessa).

Snabba överföringar

Den tid som det tar att genomföra en överföring är kopplad till antalet transaktioner i Tangle. Ju fler transaktioner i detta, desto snabbare kommer varje överföring att bekräftas.

Skalbar i oändlighet

Eftersom varje transaktion kräver att avsändaren verifierar två andra transaktioner i nätverket, kommer fler transaktioner att bekräftas ju fler användare IOTA får. Detta innebär att IOTA i all oändlighet skalas proportionellt till antalet transaktioner.

Nätverket Tangle

IOTa använder sig av Tangle, vilket är ett mjukvaruprotokoll som skiljer sig en hel del åt från blockkedje-protokollet. Det fina med Tangle är att transaktioner processas parallellt. Tangle skiljer sig från blockkedjan på framför allt två sätt:

 • IOTA kan hantera en större mängd transaktioner tack vare att dessa valideras parallellt. I takt med att Tangle växer och hanterar fler transaktioner, blir IOTA snabbare och säkrare. Transaktioner slutförs snabbare när nätverket når sin kritiska massa.
 • I blockkedjan uppnås konsensus genom en mekanism som kräver att flera parter tävlar mot varandra för att lägga till nästa block och få sina belöningar. Eftersom miners och användare är frikopplade från varandra i blockkedjan, består de belöningar som betalas ut till minders i hög grad av användares transaktionsavgifter. Detta skiljer sig åt från i Tangle, där användare och miners inte frikopplade från varandra.

För att en transaktion ska kunna bekräftas i blockkedjan, måste ett godtyckligt tidsintervall ha löpt ut innan blocket kan skapas. I Tangle sker motsvarande process asynkront, vilket innebär att ingen förutbestämd tid måste fortlöpa innan en transaktion kan slutföras.

I IOTA fungerar inte bevis-på-arbete på samma sätt som i traditionella blockkedjor, utan påminner istället om Hashcash. Det fyller två syften: Att förhindra så kallade Sybil-attacker och förhindra spam. Bevis-på-arbete kan i IOTA även outsourcas från en mindre enhet med mindre datorkraft till en enhet som har en större beräkningskapacitet.

Tangle blir bättre ju fler användare IOTA får

Du har säkert hört om problemen med Bitcoins skalbarhet och hur lång tid det tar att bekräfta transaktioner på grund av den växande användarbasen. När det gäller IOTA är förhållandena de rakt motsatta. Faktum är att tiden det tar innan en transaktion bekräftas i detta fall är som längst när nätverket är väldigt litet, medan transaktioner kommer ske ögonblickligen så fort användarbasen har blivit tillräckligt stor.

I takt med att antalet transaktioner i IOTA blir fler, kommer även kapaciteten för att hantera fler transaktioner i nätverket Tangle att öka. Detta koncept kan verka ganska främmande och ta ett litet tag att förstå, men faktum är att Tangle inte kommer fungera optimalt förrän den kritiska massan av användare har uppnåtts, vilket är viktigt att förstå.

Slutledning

På grund av det sätt som Tangle, IOTAs nätverk fungerar, är nätverket säkrare ju större det växer sig. Eftersom IOTA fortfarande befinner sig i ett tidigt skede, klarar nätverket i dagsläget av att processa cirka 12 000 transaktioner i timmen, vilket kan jämföras med Ethereums 40 000 processade transaktioner per timme.

En utvecklare ska dessutom ha hävdat att en illasinnad person skulle kunna få ett alltför stort inflytande över nätverket genom att kontrollera en tredjedel av valutans hashrate, vilket ska vara möjligt med hjälp av en tillräckligt stor serverfarm.

För att förhindra detta kör IOTA Foundation för tillfället en speciell nod som kallas för Coordinator (Koordinatorn). Denna används i syfte att förhöja säkerheten i nätverket, men tills dess att den avlägsnas är IOTA att betrakta som en väldigt centraliserad valuta.

IOTA kan dock potentiellt sett vara en revolutionerande kryptovaluta, men dess oprövade teknik i kombination med ett ungt och centraliserat nätverk väcker farhågor hos vissa kritiker. Med tiden kommer vi få se huruvida Tangle är den rätta vägen att gå eller en återvändsgränd.

IOTA förklarat på två minuter