Coinbase

Coinbase är en exchange (kan liknas med Forex för nationella valutor) som erbjuder handel i ett par av de största kryptovalutorna. År 2017 gick det att köpa Ether, Litecoin och Bitcoin. Till stor sannolikhet ökar antalet valutor i framtiden.

En stor fördel med Coinbase är att det är mycket enkelt att komma igång, överföring kan ske med kort eller banköverföring och de har en smidig app. Vi ger en stark rekommendation för nybörjare att använda Coinbase. Men fördelar finns även för personer med mer kunskap inom kryptohandel.

  1. En Exchange är första steget till kryptomarknaden
  2. Skapa konto på Coinbase
  3. Verifiera identitet
  4. Lägg till betalningsmetod
  5. Köpa kryptovaluta
  6. Sälja kryptovaluta
  7. Överföra kryptovaluta
  8. Säkerhetsfunktioner
  9. Värva vänner och få belöning

En exchange är första steget in på kryptomarknaden

Önskar du köpa andra kryptovalutor än vad Coinbase erbjuder kan du göra detta via exempelvis Kraken, Binance eller Bitfenix. Hos dem går det däremot inte att sätta in Fiat-valuta (SEK, USD, EURO osv). Du behöver därmed först ett konto på en exchange (exempelvis Coinbase). När du sedan köpt en valuta här kan denna överföras till en handelsplats, exempelvis Binance, där du kan sälja den mot andra valutor. Coinbase är därmed första steget in på kryptomarknaden.

Skapa Konto

Att skapa ett konto tar inte mer än 5 minuter. Här går vi igenom hur du gör –  steg för steg.

   1. Gå till Coinbase.com

Ange din mailadress för att påbörja registreringen.

   1. Ange personuppgifter

Nästa steg är att ange namn och lösenord. Eftersom det krävs identifiering vid ett senare skede bör man använda sitt riktiga namn.

   1. Verifiera din mail

Ett mail kommer att skickas till angiven mailadress. Klicka på ”Verify Email Adress”. Om du inte fått mailet inom någon minut, kontrollera eventuellt Spamfilter och Papperskorgen.

   1. Mer info

När du klickat på länken efterfrågas land och telefonnummer. Orsaken att telefonnummer behövs är att de har en tvåstegsverifiering på alla inloggningar som sker från en dator. I detta fall kommer ett SMS skickas ut med en kod som ska anges vid inloggning. Vid inloggning från mobilen behövs inte denna kod.

   1. Verifiera telefon

Ett sms kommer nu att skickas ut med en kod. Ange denna kod för att verifiera telefonnumret och  slutföra registreringen.

Du har nu ett konto klart på Coinbase. För att kunna handla krävs nu att du lägger till betalningsmetod samt verifierar din identitet.

Verifiera identitet

Innan kortköp kan genomföras måste identiteten verifieras. Detta sker genom att en kopia på körkort/ID-kort laddas upp. Det kan några timmar innan verifieringen är klar. Coinbase bekräftar då detta genom att skicka ut ett mail.

Lägg till betalningsmetod

Tryck på Buy/Sell i menyn. Om du inte angett någon betalningsmetod kommer det stå att du behöver göra detta. Klicka på ”Add a Payment Method”

Banköverföring

Fördelen med banköverföring är att Coinbase inte tar någon avgift. Om du överför exempelvis 1000 Euro från din bank till angivet bankkonto kommer det finnas 1000 Euro på kontot några dagar senare. Enda avgiften är vad banken tar för överföringen vilket brukar vara någon tia.

Vid banköverföring är det mycket viktigt att rätt nummer och koder används. Kom ihåg att ange rätt referens eftersom det talar om till vilket konto (ditt konto) som pengarna ska hos Coinbase. All information om siffror och koder visas när betalningsmetoden väljs. Vid tveksamheter kan du ringa din bank och fråga vilka siffor som ska anges, och var de ska anges, på den internationella överföringen.

Tips – Överför först en mindre summa exempelvis 500 kr. Om du ser att pengarna nått fram efter ett par dagar kan du höja summan. Då vet du att du genomfört överföringen på ett korrekt sätt.

Kortbetalning

Fördelen med kortbetalning är att betalningen sker direkt. Har du inte tillräckligt med kapital på din EuroWallet, och snabbt vill köpa kryptovaluta, är kortbetalning enda alternativet. Betalning med kort är däremot dyrare då kortavgifter uppkommer.

Köpa kryptovaluta via Coinbase

Det är tydligt och enkelt hur man gör för att köpa kryptovalutan via Coinbase.

   1. Klicka på Buy/Sell

Klicka på Buy/Sell i menyn, välj sedan vilken valuta du vill köpa samt hur betalning ska ske. Har du satt in pengar på kontot kommer dessa finnas under ”Euro Wallet”. Har du registrerat ett kort kommer även kortbetalning kunna väljas.

   1. Välj hur stort belopp du vill köpa.

Välj belopp genom att antingen ange summa i FIAT eller i kryptovaluta. Det går även att skapa regelbundet sparande genom att välja att köp ska ske varje vecka, varje månad osv.

   1. Se avgift

Till höger presenteras sedan hur mycket köpet kommer att kosta i avgifter. Avgiften beror på köpbelopp och betalningsmetod.

Kursen hos Coinbase är även något högre än på deras öppna handelsmarknad för kryptovalutor (GDAX). Kommer köp och försäljning ske ofta är det därför bättre att överföra kryptovalutan från Coinbase till GDAX och där lägga framtida ordrar.

   1. Godkänn

När köpet är godkänt kommer valutan direkt att visas på kontot  och en bekräftelse skickas ut via mail.

Sälja Kryptovaluta via Coinbase

Se ”Köp Kryptovaluta via Coinbase” ovan då processen är näst intill identisk.

Överföra valuta

Du kan överföra kryptovaluta både till och från Coinbase. Många använder Coinbase för att köpa kryptovaluta med nationell valuta (s.k. Fiat-valuta) varpå kryptovalutan sedan överförs till en handelsplats för handel med övriga valutor eller till en hardwallet för säkrare förvaring.

   1. Skicka / Ta emot

Klicka på ”Account” i menyn. Ditt innehav kommer nu presenteras och vid varje valuta finns det knappar med texten ”Send” och ”Recieve”

   1. Skicka

Vill du skicka till en annan adress anges denna adress och vald summa. En bit ner presenteras då hur mycket avgiften blir.

Avgift? – Coinbase tar ingen avgift vid överföring. Däremot kan det krävas en avgift till nätverket som valutan byggs upp av (exempelvis till miners).

   1. Ta emot

Vid överföring med en mobil är det enklaste sättet att scanna QR-koden. I annat fall behöver adressen kopieras och anges i avsändarens wallet.

Säkerhet vid inloggning

Godkända enheter – Om inloggning sker från en ny enhet (dator, telefon m.m) skickar Coinbase ut ett mail där du måste bekräfta enheten innan du kan fortsätta med handeln. Kom ihåg att du måste klicka på bekräftelselänken från samma enhet som du försökt logga in från.

2FA – Vid registrering anges ett telefonnummer. För att logga in via dator krävs därmed att man anger den kod som skickas ut som sms vid varje inloggningsförsök.

För ytterligare säkerhet rekommenderas aktivering av extern autentisering via app. Det går exempelvis att använda Google Authenticator men även andra liknande tjänster. Aktivera detta under ”Security” och scanna koden till appen. Om denna verifieringslösning aktiveras inaktiveras automatiskt smsfunktionen.

App

Coinbase var den mest nerladdade appen i både AppStore och Google Play i USA i slutet av 2017. Det visar tydligt hur populärt Coinbase är.

Appen är väldigt enkelt att förstå och har de grundläggande funktionerna. Vill du ha tillgång till fler funktioner behöver du däremot logga in via hemsidan. Recension på appen kan läsas här.

Värva vänner och ge/få belöning

Att köpa kryptovalutor är spännande och roligt – men att göra det tillsammans med vänner är ännu roligare. Klicka på din profilbild – Klicka på ”Invite Friends”- bjud in vänner via mail/Facebook/Twitter m.m – få/ge belöning.

Så fort din vän har köpt kryptovaluta för minst 100 USD kommer både du och din inbjudna vän få 10 USD i Bitcoin.